Құжаттар

Негізгі оқу жоспары БАК -.pdf

Acquin Bachelor.pdf

 


Құжат Қарау
1 ҚазҰУ-дың академиялық саясаты 1.1.pdf
2 Мемлекеттік лицензия
2.1.pdf
3 Мемлекеттік лицензияға қосымша. 5В020100 "Бакалавриат" Мемлекеттік лицензияға қосымша БАК.pdf
4 Мемлекеттік лицензияға қосымша. 6М В020100 "Магистратура"
Мемлекеттік лиц.қосымша МАГ.pdf
5 Мемлекеттік лицензияға қосымша. 6D020100 "Докторантура"
Мемлекеттік лицен.қосымша ДОК.pdf
6 Негізгі оқу жоспары. 5В020100 "Бакалавриат" Негізгі оқу жоспары БАК -.pdf
7 Негізгі оқу жоспары. 6М020100 "Магистратура"  Негізгі оқу жоспары МАГ.pdf
8 Негізгі оқу жоспары. 6D020100 "Докторантура"
Негізгі оқу жоспары ДОК.pdf
9
"Философия" мамандығы бойынша бакалавриаттың ACQUIN сертификаты Acquin Bachelor.pdf
10
"Философия" мамандығы бойынша магистратураның ACQUIN сертификаты Acquin Master.pdf
11
"Философия" мамандығы бойынша PhD докторантураның ACQUIN сертификаты Acquin Doctor.pdf