Оқу-әдістемелік жұмыс

 

«Философия» кафедрасының дайындау бағыттарының тізімі

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

5В020100

Философия

4 жыл

«Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

6М020100

Философия

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистры

6D020100

Философия

3 жыл

«Философия» мамандығы бойынша PhD

Оқу жоспары 5B020100 Философия 2018.pdf

Оқу жоспары 6M020100 Философия 2018 - копия.pdf

Оқу жоспары 6D020100 Философия 2018 - копия.pdf