Магистратура

Мамандық шифры:

7M06102

Мамандығы:

Ақпараттық жүйелер

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техникалық ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. ақпараттық жүйелер жобаларының сипаттамаларын пәндік аймақтың терминологиясын пайдалана отырып тұжырымдау;
2. ұйымның ақпараттық қажеттіліктерін талдау негізінде АТ ресурстарын басқарудың, АТ шешімдерді жобалау және құрудың барынша сәйкес келетін технологияларын таңдау және пайдалану;
3. АЖ жобаларын басқару қағидаларын кәсіпорында пайдалану;
4. ұйымның бизнес-процестерін модельдеу және ақпараттық жүйелердің қызмет ету алгоритмдерін қалыптастыру мақсатында математикалық әдістерді пайдалану;
5. ақпараттық жүйелерді жобалау, жеткізу және пайдаланудан келетін артықшылықтарды барынша арттыруға бағытталған әрекеттерді жоспарлау мақсатында ақпараттық жүйелердің қызмет саласына және кәсіпорынға тигізетін әсерін талдау;
6. пәндік аймақты талдау негізінде АЖ қосымшаларын жобалау және құру, АЖ модульдерінің жұмыс істеу алгоритмдерін құру;
7. кәсіпорынның бизнес-процестеріне талдау жасау және талдау негізінде кәсіпорын архитектурасын жобалау / қайта ұйымдастыру;
8. бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында тәуекелдерді, сенімділік пен қауіпсіздікті басқару процедуралары мен технологияларын жоспарлау және енгізу;
9. кәсіпорын архитектурасына талдау жасау негізінде АЖ инфраструктурасы мен архитектурасын жобалау;
10. ақпараттық жүйелерді жобалау және құру аясында ғылыми зерттеулерді жүргізу арқылы ақпараттық жүйелер саласының дамуына өзіндік жаңашыл үлес қосу; орындалған зерттеулер негізінде жарияланымдар, ғылыми-техникалық есептер, пікірлер дайындау;
11. ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу, «Ақпараттық технологиялар» бағытындағы пәндерден сабақ беруге арналған оқу-әдістемелік материалдарды дайындауға қатысу;
12. ақпараттық жүйелер саласындағы зерттеулерге негізделген мәселелердің шешімін жаңа және пәнаралық аймақтардан білімдерді жинақтау арқылы және әлеуметтік, этикалық, тілдік және ғылыми тұжырымдарды ескере отырып қалыптастыру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген