Магистратура

Мамандық шифры:

7M06301

Мамандығы:

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техникалық ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Бағдарлама аяқталғаннан кейін магистранттар келесідей қабілеттерге ие болады:
1. ақпараттық қауіпсіздік жүйесі саласындағы ғылыми-зерттеу қызметінің әдістемелік негіздерін таңдауды негіздеу;
2. ақпараттық қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, халықаралық және мемлекеттік стандарттарды сипаттау;
3. ақпаратты қорғаудың әдістері мен аппараттық-бағдарламалық құралдарын таңдау және ақылға қондырып пайдалану;
4. объектілердің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп-қатерді және қарсы іс-қимыл әдістерін талдау;
5. шифрлау алгоритмдерінің криптографиялық тұрақтылығын бағалау;
6. телекоммуникациялық желілерде деректерді беру қауіпсіздігін арттыру әдістерін қолдану;
7. криптографиялық хаттамалар мен түрлендірулердің осал тұстарын анықтау және оларды қолданбалы міндеттерді шешу үшін тиімді пайдалану;
8. бәсекелестік барлаудың ақпараттық көздері мен аналитикалық әдістерін, өнеркәсіптік шпионажға қарсы іс-қимыл шараларының жүйесін, ақпараттық жүйелер ресурстарына рұқсатсыз қол жеткізудің құралдары мен әдістерін (ЖТС) пайдалану;
9. ұйымның бизнес-процестері туралы толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде білімді біріктіру және пікірлерді қалыптастыру;
10. ұйымның даму стратегиясына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік стратегиясын әзірлеу;
11. ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық, бағдарламалық-аппараттық құралдарын ретке келтіруді және тестілеуді ұйымдастыру;
12. жаңа немесе пәнаралық салалардан және әлеуметтік, этикалық, лингвистикалық, ғылыми пайымдауларды ескере отырып, білімді біріктіру жолымен ақпараттық қауіпсіздік саласында алынған зерттеулердің нәтижелері бойынша ғылыми публикациялар мен техникалық есептерді рәсімдей алады.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген