Магистратура

Мамандық шифры:

7M07103

Мамандығы:

Химиялық инженерия

Факультеті:

Химия және химиялық технология

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
А) химиялық және аралас технологиялар негізінде жатқан жаратылыстану және инженерлік ғылымдардың заманауи бағыттарының теориялары мен заңдарын түсіндіру;
2 а) химиялық инженерияның мамандандырылған саласындағы объектілер мен технологиялар туралы негізгі ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелендіру;
3 В) мамандандырылған міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен ресурстарды, химиялық инженерия саласындағы халықаралық стандарттар мен регламенттерді пайдалану;
4 В) химия-технологиялық пәндерді оқытудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
5 В) жаңа және бейтаныс контекстердегі химиялық инженерия мәселелерін зерттеудің, талдаудың, диагностиканың және модельдеудің заманауи әдістерін қолдануымен шешу;
6 В) орта және жоғары білім беру ұйымдарында химия-технологиялық пәндер үшін оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу;
7 в) бастапқы шикізат пен өнімнің сапасын бақылау, материалдарды диагностикалау әдістемесін жетілдіру;
8 В) алынатын заттар мен материалдардың сапасын басқаруды, ақау себептерін талдауды және оларды жою жөніндегі шараларды жүзеге асыру;
9 С) жаңа заттар мен материалдарды алу процестері үшін техникалық және конструкторлық құжаттаманы әзірлеу;
10 С) бәсекеге қабілетті өнім алу және оны дайындауға материалдық және еңбек шығындарын қысқарту мақсатында технологиялық процестер мен қызметтерді басқару;
11 С) химиялық инженерияның мамандандырылған бағытының міндеттерін шешу үшін ғылыми зерттеудің жоспары мен әдістемесін әзірлеу;
D) химиялық өнеркәсіп және аралас салалар кәсіпорындарында технологиялық тәртіптің сақталуын бақылауды жүзеге асыру
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген