Магистратура

Мамандық шифры:

7M03202

Мамандығы:

Журналистика

Факультеті:

Журналистика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлeуметтіқ ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Аталмыш оқу бағдарламасы аяқталған соң, магистранттар мынадай машықтарды игереді:
1. Журналистиканы білім саласы ретінде, оның пәнаралық қатынастарын, журналистиканың дамуындағы өзекті проблемалары мен преспективаларын талдау; оқу-ағарту, зерттеу мәселелерін шешу мақсатында журналистік және пәнаралық синтез бен трансформацияны қолдану;
2. БАҚ-тың әртүрлі феномендерін, мәдениет, таным, қоғамдық өмір (мәтіндер, сюжеттер, шығармалар, жағдаяттар, үдерістер және т.б.) талдау;
3. Түрлі жанр мен стильдегі журналистік мәтіндерге баға беру және түсіндіру;
4. Журналистік мәселелерді бөлшектеу, тұжырымдау. Оны ғылыми-зерттеу әдістер және медиатехнология негізінде шешу;
5. Ақпарат пен оқу-әдіснамасының негізінде зерттеу жобаларын жүзеге асыру сценарийін жобалау;
6. Қолданбалы салаларда журналистика теориясын іске асыру; мемлекет саясатына қатысты жеке көзқарас білдіру және дәлелдеу; заманауи ақпараттық мәдениеттер жетістіктерін, заманауи әдістер мен журналистика саласындағы ғылыми танымды қолдана отырып ғылыми мәселелерді алға тарту, дәлелдеу, шешу;
7. Интерактивті оқу әдістерін, заманауи компьютерлік технологияларды оқу орындарында қолдана отырып, кәсіби-тәжірибелік дағдыларды, масс-медианы оқыту шеберлігін жүзеге асыру; медиа саласындағы түрлі ақпарат көздеріне сүйене отырып оқу материалдарын қолдану;
8. Магистрлік зерттеудің өзектілігін анықтау; зерттеу мақсаты мен міндеттері; зерттеуге сәйкес әдісті таңдау және негіздеу; алынған нәтижені бағалау және түсіндіру.
9. Оқу және зерттеушілік пәнаралық жобаларды жасау: жүзеге асыру сценарийін жасау, дәлелді түрде нәтижелер мен қорытындыларды жобалау;
10. Жоғары оқу орындарында журналистикадағы белгілі бір типтегі (зертханалық, тәжірибелік және семинарлық сабақтар) білім беру қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және енгізу бағдарламаларын жүйелі түрде ұсыну; журналистік пәндерді оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін және технологияларын көрсету;
11. Инновациялық идеяларды қалыптастыру, тәуелсіз болжамдар жасау; кәсіби жетілдіру траекториясын қалыптастыру;
12. Коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени жағдайларды дамыту үшін болжамдық сценарийлер мен модельдерді әзірлеу; зерттеудің негізгі нәтижелерін және тұжырымдарын құрып, жұмыстың нәтижелерін ұсыну (баяндамалар, мақалалар, заманауи баспа және редакциялау құралдарын тарту арқылы); өз мүдделерін әлеуметтік және этикалық құндылықтармен, сондай-ақ топтың мүдделерімен байланыстыру; кәсіби біліктіліктің лингвистикалық параметрлерін еркін меңгеру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген