Магистратура

Мамандық шифры:

7M03116

Мамандығы:

Балалар психологиясы

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Балалар психологиясы саласындағы ғылыми танымның қазіргі жағдайы және даму тенденциялары туралы терең білімдерді көрсету.
ON 2. Балалар психологиясының әртүрлі бағыттарын құрастыратын жас ерекшелік, отбасы, медициналық және коррекциялық психология мен психологиялық кеңес берудің, балалар психологиясы саласындағы психологиялық интервенция қағидаларының ғылыми білім жүйесіндегі біріктіруші процесстерін түсіндіру.
ON 3. Балалар психологиясы саласында өзіндік талдау және сараптамалық іс-әрекетін жүзеге асыру.
ON 4. Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс кезінде психологиялық интервенцияның әдістері мен тәсілдерін қолдану.
ON 5. Психологиялық мәліметтерді жинау, психологиялық көмектің сәйкес тактикаларын анықтау, ғылыми психологиялық зерттеулер саласында өзіндік ерекше жобаларды жасау және жүзеге асыру.
ON 6. Мектепке дейінгі білім беру және мектеп мекемелерінде, балалар денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарында, жеке мекемелерде, спорттық ұйымдарда кеңес беру іс-әрекетін ұйымдастыру және жүзеге асыру.
ON 7. Ғылыми зерттеудің мәселелері мен міндеттерін құру, сәйкес әдіснаманы таңдау, зерттеу кезеңдерін анықтау, алынған нәтижелерді бағалау және интерпретациялау.
ON 8. Заманауи психологиялық құралдарды пайдалана отырып, балалар психологиясы саласында өзіндік ерекше жобаларды жасау және жүзеге асыру.
ON 9. Психологиялық мәліметтерді интерпретациялаудағы әдіснамалық бағыттардың білімдерін пайдалана отырып, эксперименттік мәліметтерді балалар психологиясы және жас ерекшелік-психологиялық кеңес беру саласында теоретикалық бағыттармен өңдеу, талдау, жинақтау.
ON 10. Алынған нәтижелер мен қорытындыларды ғылыми презентацияда немесе диссертацияны қорғау кезінде дәйекті таныстыру, алынға ғылыми білімдерді балалар психологиясы бойынша өзіндік ғылыми зерттеуге айналдыру.
ON 11. Туындайтын кәсіби мәселелерді психологтың кәсіби этикасына сәйкес дұрыс құрастыру және дәйекті шешу.
ON 12. Ғылымның мәселелерін шешу үшін қоғамда дұрыс және толерантты өзара әрекеттестікке, әлеуметтік өзара әрекеттестік пен серіктестікке дайын болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген