Образовательные программы

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

7M01505

География

Жаңа БББ

7M05203

География

Қолданыстағы БББ

7M05205

География(Дипломатия энергоресурсов)

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Ресейдің бірінші Президенті Б.Н.Ельцин атындағы Орал федеральдік университеті

7M07301

Геодезия

Қолданыстағы БББ

7M07306

Геоинформатика

Инновациялық БББ, Двудипломная, Салем мемлекеттік университеті (АҚШ)

7M07302

Геоинформатика

Жаңа БББ

7M05209

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

Қолданыстағы БББ

7M05208

Геоэкологиялық жобалау

Жаңа БББ, Двудипломная, Ресей халықтар достық университеті

7M05206

Гидрология

Қолданыстағы БББ

7M07304

Жерге орналастыру

Қолданыстағы БББ

7M07305

Кадастр

Қолданыстағы БББ

7M07303

Картография

Қолданыстағы БББ

7M05204

Қоршаған ортаны геокеңістік басқару

Жаңа БББ

7M11201

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Қолданыстағы БББ

7M11104

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

Жаңа БББ

7M05207

Метеорология

Қолданыстағы БББ

7M11202

Өнеркәсіптегі кешенді қауіпсіздік аудиті және басқару

Жаңа БББ

7M05210

Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер

Жаңа БББ

7M11203

Техносфералық қауіпсіздік

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Оңтүстік-Урал Мемлекеттік университеті (Ұлттық ғылыми университеті, Челябинск қаласы, Ресей Федерациясы)

7M11101

Туризм

Қолданыстағы БББ

7M11102

Туризм( РХДУ)

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Ресей халықтар достық университеті

7M11103

Туризм(БелГУ)

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті

7M05211

Экология

Қолданыстағы БББ

7M05212

Экология

Қолданыстағы БББ, Совместная

7M05213

Экология және табигатты пайдалану

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті