Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D07116

Мамандығы:

Интеллектуалды басқару жүйелері

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - Философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1.Жүйелік талдаудың негізгі қағидаларын, заманауи автоматты реттеу және басқару жүйелерінің тұжырымдамаларын түсіну, жүйелік талдау және процестерді басқару алгоритмдері негізінде өндірісті автоматтандыру саласында математикалық модельдер құру.
2. Экстремалды есептер теориясын, автоматты басқару және басқару жүйелерін құрудың негізгі қағидаларын, тұрақтылықты талдау әдістері мен критерийлерін қолдана отырып, күрделі өндірістік және ғылыми процестерді басқару жүйелерін жобалау.
3. Индустрия 4.0 қағидаларына сәйкес заманауи білім беру және өнеркәсіптік контроллерлердің, өнеркәсіптік автоматтандыру және процесті басқаруды интеллектуализациялау үшін көппроцессорлық өндірістік кешендер жұмысының симуляция модельдерін құру.
4. M2M технологиясын қолдана отырып, заманауи микроконтроллерлер, енгізілген мәліметтер алмасу жүйелері негізінде IoT құрылғыларының прототиптерін жобалау және жасау, тәуелсіз түпнұсқа негізінде ақылды басқару жүйелері саласындағы ғылыми есептерге жаңа гипотезалар мен шешімдер ұсыну.
5. Әр түрлі көпсалалы аймақтардағы әдістер мен құралдарды қолдану, интеллектуалдандыруға арналған технологиялық процестің сапалық параметрлерін анықтау, технологиялық процесті басқаруда нейорегуляторларды қолдану болашағын бағалау.
6. Жоғары оқу орындарында оқытушылық іс-шаралар өткізу, оқытудың озық және инновациялық технологияларын енгізу, Қазақстанның әлеуметтік модернизациясы мен ұлттық экономиканың дамуын ескере отырып, жаңа курстарға оқу-әдістемелік қолдау жасау.
7. Жобаларды басқару саласында заманауи әдістемелерді, құралдар мен стандарттарды қолдану, заманауи зерттеулер аясында өз үлесін қосу, зерттеу бағдарламаларын жасау, ғылыми-техникалық құжаттардан, есептерден және басқа анықтамалық материалдардан қажетті мәліметтер алу.
8. Диссертация тақырыбы бойынша зерттеу процесін құру, зерттеу нәтижелерін конференцияларда, ғылыми пікірталастарда және ұлттық және халықаралық рецензияланған басылымдарда жариялау, қоғамның дамуына ықпал ету, ұжымда жұмыс жасау, ғылыми-зерттеу және білім беру, басқа да кәсіби дағдылар арқылы басқалардың білім алуына қолдау көрсету.
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген