Докторанттардың шетелдік іссапарлары

Докторанттардың білім алу траекториясының негізі бағытының бірі ғылыми шетелдік іссапарларда білім алу болып есептеледі. 2014 жылы ҚазҰУ-дың докторанттары ғылыми шетелдік кеңесшілерінің жетекшілігімен 100-ден аса әлем университеттерінде тәжірибелерін өткізді.

Әлем университеттері: