География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы

Факультет мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы, 050040, әл-Фараби даңғылы, 71 Корпус ГУК6 Тел. 8 (727) 221-10-00, 8 (727) 221-10-10 Факс +7 (727) 377-33-44

 


 

География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының меңгерушсі
г.ғ.д., профессор
Нүсіпова Гүлнар Нұрмұхамедқызы

Телефон: 8(727) 377-33-35 (ішкі 14-88);
E-mail: Gulnara.Nyussupova@kaznu.kz

 

 

 

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша орынбасары

г.ғ.к., доцент

Тоқбергенова Айгүл Абдугаппарқызы


Телефон: 8 (727 377-33-35 (ішкі:12-27);
E-mail: tokbergen@mail.ru


 

 

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық байланыстар бойынша орынбасары 

Доктор PhD

Сарсенова Индира Бакитжановна


Телефон: 8 (727 377-33-35 (ішкі:12-27);
E-mail: Indira.Sarsenova@kaznu.kz

 

Дайындау бағыттарының тізімі

 

Мамандық шифрі

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Бакалавриат

6В05205

География (ғылыми)

4 жыл


6В07302

Жерге орналастыру

4 жыл

Жерге орналастыру бакалавры

6В07303

Кадастр

4 жыл

Кадастр бакалавры

Магистратура

7М05203

География

1, 1.5, 2 жыл

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

7М01505 География (география мұғалімдерін дайындау)

1, 1.5, 2 жыл

 
7М07303 Жерге орналастыру 1, 1.5, 2 жыл  Ғылым магистрі
7М07304 Кадастр 1, 1.5, 2 жыл  

Докторантура

8D01503

География (география мұғалімдерін дайындау)

3 жыл

PhD

8D05202 География

3 жыл

 

8D07303

Жерге орналастыру 3 жыл  

8D07304

Кадастр 3 жыл