Құжаттар

 

Документация кафедры 
Көру
1 Мемлекеттік лицензия
лицензия.pdf
2 Мемлекеттік лицензияға қосымша

приложения.pdf

приложения земкад.pdf

3 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатының негізгі ережелері §1 kaz.pdf
4 БАКАЛАВРИАТТА КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ §21 kaz.pdf
5 МАГИСТРАНТТАР МЕН ДОКТОРАНТТАРДЫҢ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ §22 kaz.pdf
6 АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ §23 kaz.pdf
7 Кафедраның білім беру бағдарламасы Слайд по ОП ГЗиК.pdf
8 Буклет Буклет ГЗиК 2021.pdf