Ғылыми зерттеулер мен жобалар

КАФЕДРАНЫҢ БАСТЫ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

  • Адамның дамуы, халықтың өмір сүру сапасын бағалау және әлеуметтік-экономикалық процестерде ГАЖ қолдану;
  • Кеңістіктік даму мәселелері және ҚР геоэкономикасы;
  • Жерді зерттеудің бейімделгіш-ландшафттық жүйесі;
  • Табиғатты пайдалануды басқарудың географиялық аспектілері аумақтық-ұйымдастыру жүйелері;
  • Экологиялық қауіпсіздік және табиғи-шаруашылық жүйелерді болжау;
  • Жер ресурстарын басқарудың тиімді жүйесін қалыптастырудың теориялық және әдіснамалық негіздері;

 

№ п/п

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның аты

Жоба жетекшісі

Жыл аралығы

Контакты

1

 

Қазастан Республикасы халқының өмір сүру сапасының атластық ақпараттық жүйесі

г.ғ.д., профессор Нюсупова Г.Н.

2018-2020

8(727) 377-33-35 вн. 14-88;

2

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

Қазақстан Республикасы аймақтары әлеуметтік-демографиялық дамуының электрондық атласын ГАЖ технологиялары мен ақпаратты қорғауды пайдалану негізінде өңдеу және құрастыру

г.ғ.д., профессор Нюсупова Г.Н.

2015-2017

8(727) 377-33-35 вн. 14-88;

3

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат пен өнімді өңдеу

Буферлік аймақтардың қалалалық тұрмыстық қатты қалдықтармен ластану мәселелерін шешудің экономикалық механизмін жасау (Алматы қаласы мысалында)

г.ғ.к., доцент Калиаскарова З.К.

2015-2017

8(727) 377-33-35 вн 14-87

4

Грантты қаржыландыру

Разработать ГИС технологии с применением дешифрирования космических снимков при территориальном анализе полупустынь Казахстана для развития адаптивно-ландшафтной системы земледелия

Мамутов Ж.У.

2013-2015

8(727) 377-33-35 вн 14-87

5

Фундамен-тальная НИР

Казахстан в системе новейших геополитических и региональных трансформаций в Центральной Азии

г.ғ.д., профессор Ш.М. Надыров

2012-2014

8(727) 377-33-35 вн 14-87

6

Фундамен-тальная НИР

Разработка географических основ анализа социально-демографических индикаторов человеческого развития Республики Казахстан с применением ГИС-технологий

г.ғ.д., профессор Нюсупова Г.Н.

2012-2014

8(727) 377-33-35 вн. 14-88;