6B07110 Робототехникалық жүйелер

Білім беру бағдарламасының атауы

6В07110 Робототехникалық жүйелер

Білім беру саласы

6В071 Инженерлік және инженерия ісі

Оқыту бағыты

6В071 Инженерлік және инженерия ісі

Білім беру бағдарламаларының тобы

Электротехника және автоматика

Мақсат

  • Жаңа үлгілерді зерттеу және әзірлеу және қолданыстағы роботтар мен роботтық жүйелерді жетілдіру мақсатында роботтарды, мехатрондық және роботтық жүйелерді жасау және зерттеу саласындағы отандық және шетелдік тәжірибенің ғылыми-техникалық ақпаратына кешенді талдау жүргізу;
  • Роботтардың, мехатрондық және роботтық жүйелердің техникалық сипаттамаларын сипаттауға қажетті физикалық-математикалық аспаптық және ғылыми аппаратты иелену;
  • Мехатрондық және роботтық жүйелердің механикалық, электрлік және электронды құрамдас бөліктерінің конструкторлық және жобалық құжаттамасын әзірлеу үшін роботты жүйелерді жобалаудың құрылымы мен негізгі кезеңдерін негіздеу;
  • Технологиялық процесті бақылайтын роботтар мен роботтық жүйелердің жобаланған модульдерін дайындау және құрастыру;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредит көлемі

240

Ғылыми дәреже 

Бакалавр

Оқыту нәтижелері

  • Роботтарды басқару және ақпаратты өңдеудің роботтық жүйесінде заманауи бағдарламалар пакетін пайдалану тенденцияларын сыни тұрғыдан бағалау;
  • Роботтар мен роботтық жүйелер макеттерін әзірлеудің өзіндік әдістері;
  • Бағдарламалар мен әдістер бойынша роботтың немесе роботтық жүйенің тәжірибелік үлгісінің құрамдас бөліктерін алдын ала сынауға қатысу;
  • Зертханалық және сандық эксперименттер жүргізу, роботтар мен роботтық жүйелерді жобалау және модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау;
  • Роботтар мен роботтық жүйелерді өндіруде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін енгізуге қатысу, топта жұмыс істеу, коммуникативті және жүйелік ойлауға ие болу.

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1709

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)