Сараптама жүргізу құнын айқындау әдістемесі

Әдістеме НҚА жобасының көлеміне және сараптаманың күрделілігіне қарай Үйлестіруші айқындайтын нормативтік құқықтық актінің нақты жобасына (бұдан әрі – НҚА жобасы) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама (бұдан әрі – сараптама) жүргізу құнын айқындау процесін регламенттейді. Бұл құн Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігімен жасалатын мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес сараптаманы ұйымдастыру жөніндегі үйлестірушінің қызметіне ақы төлеу мақсатында қолданылады.

 

Нормативтік құқықтық жобалардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптамасының құнын айқындау жөніндегі кесте

 

Критерий атауы

К1, К2, К3, …

Саны (көлемі)

Коэффициент

Кф1, Кф2, Кф3, …

Үйлестіруші жүргізілген әрбір сараптамаға қатысты толтырады

 

коэффициент

негіздеме

1

2

3

4

5

1

НҚА жобасымен қозғалатын заңнама салаларының саны , К1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 11 сәуірдегі № 190 Қаулысы 

1

1

Әрбір сараптама бойынша үйлестіруші толтырады

(үйлестіруші толтырады)

2

2

3

3

4 және одан жоғары

4

2

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізуге тартылатын сарапшылар саны,

К3

1 сарапшы

1

Әрбір сараптама бойынша үйлестіруші толтырады

(үйлестіруші толтырады)

2 сарапшы

2

3 және одан көп сарапшы

3

3

Заң жобасына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізілген жұмыс күндерінің саны,

К4(заң жобаларына қолданылады)

1 -5 күн

3

Әрбір сараптама бойынша үйлестіруші толтырады

(үйлестіруші толтырады)

6-10 күн

2

11-15 күн

1

 

Заңдық акт НҚА жобасына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізілген жұмыс күндерінің саны ,

К4(заңдык акт НҚА жобаларына қолданылады)

1-5 күн

3

Әрбір сараптама бойынша үйлестіруші толтырады

(үйлестіруші толтырады)

6-10 күн

2

4

НҚА жобасындағы парақтар саны

К5

1-3

1

Өзгерістер мен толықтырулар енгізетін жобаны сараптау үйлестіруші толтырады

(үйлестіруші толтырады)

4-6

2

7-9

3

10-12

4

13 және одан жоғары

5

5

Сараптама жүргізу барысында анықталған ескертулер (сыбайлас жемқорлық нормалары және сыбайлас жемқорлық тәуекелдері және т. б.), ұсынымдар саны,

К6

 

1-5

1

Жобаға ескертулерді қамтитын жобаны сараптау жөніндегі үйлестіруші толтырады

(үйлестіруші толтырады)

6-10

2

11-15

3

16 және одан жоғары

4

№ п.п

Көрсетілген қызметтердің құнын үйлестіруші:

Сараптамаға қатысты нақты есеп (үйлестіруші толтырады)

а)

қолданылатын коэффициенттерді қосу

Кф1, Кф2, Кф3, …

(үйлестіруші толтырады)

ә)

коэффициенттер сомасын республикалық бюджетте көзделген ең төменгі жалақы болып табылатын х сомасына көбейту

(үйлестіруші толтырады)

б)

жүргізілген сараптаманың қорытынды құны

(үйлестіруші толтырады)

 

Көрсетілген қызметтердің құны есептеледі:

Бірінші қадам: K1, K2, K3, ... өлшемдеріне қатысты қолданылатын коэффициенттерді қосу .

Екінші қадам: коэффициенттер сомасын республикалық бюджетте көзделген ең төменгі жалақы болып табылатын х сомасына көбейту

Осылайша, жобаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптамасының құнын есептеу формуласы келесідей:

(Кф1 + Кф2 + Кф3 + … ) * Х , мұнда

 

Кф1 + Кф2 + Кф3 + … – критерийлерге жататын қолданылатын коэффициенттер сомасы

 

Х - республикалық бюджетте көзделген ең төменгі жалақы


Бір сарапшы дайындаған және ескертулер анықталмаған сараптаманың қорытынды құнына үйлестіруші 0,62 түзету коэффициентін қолданады.