Жолдубаева Ажар Куанышбекқызы

ЖОЛДУБАЕВА АЖАР КУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

филос.ғ.д., профессор

Email: ajulazh@gmail.com

Teлефон: 8(727)292-57-17 (і.2125)

Мекенжайы: Философия және саясаттану факультеті

                      Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

                      Масанчи 39/47, 4-оқу ғимараты, 403-кабинет

 

БИОГРАФИЯ

Жолдубаева Ажар Куанышбекқызы ҚазҰУ-дың философия-экономика факультетін үздік бітірді. Ажар Куанышбековна оқыту қызметін бастағаннан бері үнемі кәсіби даму үстінде болды: 1999 қараша айында, ҚазҰУ аспирантурада оқып жүріп, «Социально-философский аспект человеческой индивидуальности» тақырыпта кандидаттық диссертациясын уақытынан ерте қорғап шықты; 2009 жылы ҚазҰУ докторантурада оқу аясында «Социодинамика человеческой индивидуальности» тақырыбындағы диссертациясын қорғады. 150-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

А.К. Жолдубаевой ҚазҰУ-дың Қашықтықтан білім беру орталығының мультимедиялық зертханасымен бірлесіп, республикада білім берудің жаңа әдістері мен әдістерін қолдану үшін кең мүмкіндіктер беретін алғашқы мультимедиялық оқулық басылымдар «Мультимедиялық антропология: негізгі мектептер мен бағыттар» және «Мәдениеттану (практикум) жасалынды.

«Мәдени антропология: негізгі мектептер мен бағыттар» оқулығы үшін үздік оқу-әдістемелік басылымдардың Бүкілресейлік көрмесінің жеңімпазы. А.К. Жолдубаева  «Социодинамика человеческой индивидуальности» атты ғылыми жұмысы зияткерлік меншік объектісі ретінде Ресейдің авторлық құқық қоғамының авторлық куәлігімен тіркелген аз ғана авторлардың бірі.

А.К. Жолдубаеваның ғылыми қызметі жоғары халықаралық деңгейде мойындалады: European Academy of Natural History академиялық атағын алуы, The New-York Academy of Sciences мүшесі, Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі, «Халықаралық білім академиясы» академиялық қоғамының корреспондент-мүшесі. Белсенді ғылыми жұмыстың арқасында Ажар Қуанышбековна «ТМД және таяу шетел ғалымдары» атты халықаралық энциклопедиясына (www.famous-scientists.ru), «КТО ЕСТЬ КТО – без границ» халықаралық Интернет энциклопедиясы (www://kekmir.ru/members/person) енді, «Открытый класс: Сетевые образовательные сообщества» Ұлттық оқу қорының халықаралық жобасының мүшесі (www.openclass.ru), Ресей Мәдениеттану институтының Санкт-Петербург филиалының жобасының мүшесі (www://culturalnet.ru), «Педсовет. ORG: 12 Всероссийский интернет-педсовет» жобасының мүшесі, «Қазақстан ғалымдары» Интернет-анықтамалығына енді (www.famous.ukz.kz).

А.К. Жолдубаева Қазақстан мен шетел ғалымдары арасындағы ынтымақтастықты дамытуға белсене қатысады, шетелдік ғылыми орталықтармен бірлескен жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыруға қатысады: Азаматтық қоғамды зерттеу орталығының және «Экономика жоғары мектебі» Ұлттық зерттеу университетінің коммерциялық емес секторының (Ресей) «Ресейде және шетелде үшінші сектордың теориялық және эмпирикалық зерттеулерін» ғылыми мектебіне қатысу үшін ғылыми грант (www://grans.hse.ru/grans-school/), «Asian Students’ Forum “Education without borders» қатысу үшін ғылыми грант; «Жастар және азаматтық қоғам» ресей-поляк жазғы мектебінің (Польша) білім беру бағдарламасына қатысу үшін грант. Бүгінгі күні ол Башқұртстан Республикасының жоғары технологияларының ақпараттық базасында сарапшысы (www.hitec.bash.ru), Белоруссия Республикасының SCI-ARTICLE Интернет-жобасының редакциялық тобының мүшесі (www.sci-article.ru) ретінде тартылды. 2011 жылдың қыркүйек айында Ресейде өткен Ресей Жаратылыстану академиясының марапаттау рәсімінде А.К. Жолдубаеваның еңбегі жоғары деңгейде «Ғылым мен білімнің еңбек сіңірген қайраткері» деген жоғары дәрежелі марапатқа ие болды.

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ

 • Мәдениеттің әлеуметтік-динамикасы және феноменологиясы, қазіргі заманғы жоғары білімнің негізгі мәселелері, білім берудің антропологиялық аспектілері;
 • Посткеңестік кеңістіктегі заманауи этномәдени процестер;
 • Этнография, этнология және әлеуметтік антропология тарихы;
 • Этнографиялық және әлеуметтік-мәдени антропология саласындағы далалық зерттеулер әдістері
 

ТАҢДАЛҒАН ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

 • Культурная антропология: основные школы и направления. Мультимедийное учебное издание. Алматы: ТОО «Принтсервис», 2011.
 • Человеческая индивидуальность: условия проявления и развития. Монография.
 • «LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG» (Германия), 2011.
 • Культурная антропология: принципы конституирования и предметного определения. Учебное пособие. Алматы: Академия экономики и права, 2011.
 • Анализ-прогноз состояния и перспектив развития культуры в Казахстане. Монография. – Алматы, 2012.
 • Диалог и самоидентификация культур в условиях глобализации. Монография.
 • «LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG» (Германия), 2012.
 • Человеческая индивидуальность: историко-панорамное исследование (социокультурный анализ). Монография. «LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG» (Германия), 2012.
 • Ticaret ahlaki (на турец.яз.). Учебное пособие. Алматы, 2012.
 • Практикум по культурологии. Учебное пособие. «LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG» (Германия), 2012.
 • Мәдени антропология негізгі мектептер және бағыттар. Учебное пособие. Алматы: Book plus, 2013.
 • Культурология: практикум. Учебное пособие. Алматы: КазНУ имени аль-Фараби. – 2014.
 • Культурология: практикум (с ответами и ключами). Учебное пособие. Алматы: Эверо, 2015.
 • Культура и толерантность: энциклопедический словарь. Алматы: Қазақ университеті, 2016.
 • «Симулякр ли я дрожащий или право имею…?». Монография. «LAMBERT Academic Publishing GmbH &Co.KG» (Германия), 2017.
 

ОҚЫТУ

Бакалавриат

 • Мәдениет философиясы
 • Жаппай мәдениет теориясы
 • Жеке және әлеуметтік табыстың этикасы

Магистратура

 • Мәдениетті қазіргі заманғы зерттеулер
 • Мәдени антропологияға кіріспе

Докторантура

 • Мәдени антропологияның теориясы мен талдауына кіріспе
 • Мульти-медиа мәдениеті
 • Медиа білім: өркениеттің және жаһанданудың қарсы келуі