Ғылыми семинар. Баяндама жасаушылар: PhD 1 курс студенттері С. Г. Қаракенова, Д.Е. Серікбаев

Дифференциалдық теңдеулер және бақылау теориясы кафедрасы

1. «Решение нелинейной краевой задачи для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма методом параметризации»,

2.«Оператор  Данкля и его приложения к уравнениям в частных производных».

тақырыптарында  ғылыми семинар өткізді.

Баяндама жасаушылар:  PhD 1 курс студенттері С. Г. Қаракенова, Д.Е. Серікбаев

Өту орны мен уақыты: 213 ауд., 14:30, 19.02.2019. 

 Ұйымдастырушылар: Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасы.

Басылым күні :  20.02.2019