Ғылыми жобалар және зерттеулер

 

№ п/п Ғылыми жобалардың бағыты. Жобаның тақырыбы Жобаның жетекшісі Орындалу уақыты Байланыс
1 Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар,
жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер
Навье-Стокс теңдеуі және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін тікелей және кері есептерді шешудің теориясы мен әдістері.

ф.-м.ғ.к., доцент

Абылкаиров У.У.

2018-2020

 U.Abylkairov@gmail.com

8-777-972-75-85

2 Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар,
жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер
Дифференциалдық операторлардың шекаралық шарттарының идентификациясы ф.-м.ғ.к., доцент м.а. Жапсарбаева Л. Қ. 2018-2020

leylazhk67@gmail.com, leylazhapsarbaeva@rambler.ru

8-775-262-83-25

3 Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар,
жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер

Шешімдердердің асимптотикалық тұрақтылығын зерттеу және бірінші ретті дербес туындылы ДТ жүйесінің асимптотикалық характеристикасын жасау

ф.-м.ғ.д., профессор Алдибеков Т. М. 2018-2020

tamash59@list.ru ,

8-701-747-70-69

4 Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар,
жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер

Интегралдық, жай және интегралды-дифференциалдық теңдеулер теориясының өзекті мәселелерін шешу

ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, т.ғ.д., профессор 

Айсағалиев С.Ә.

2018-2020

  Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz,

8-705-575-65-09

5

Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар,
жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер

Үзіліссіз және құрақ-тұрақты аргументті сингулярлы ауытқыған дифференциалдық
теңдеулерге арналған шеттік есептер

ф.-м.ғ.д., профессор

Дауылбаев М. Қ.

2018-2020

 dmk57@mail.ru,

8-777-232-37-69

6 Еліміздің зияткерлік әлеуеті. Математика, физика, химия және биология салаларындағы іргелі зерттеулер Экстремалдық есептер теориясын зерттеу (IIжартыжылдық)

ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, т.ғ.д., профессор

АйсағалиевС.Ә.
2015-2017

Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz

87055756509

7 Дифференциалдық теңдеулер Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің орнықты сипаттауыштарын талдау;

ф.-м.ғ.д., профессор

Алдибеков Т.М.

2015-2017

tamash59@list.ru 87017477069

8

Елдің интеллектуалды әлеуеті. Табиғи ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер

Мұнай геофизикасында көлемді нақты сандық моделдерді құру

д.ф.-м.н., профессор

Мухамбетжанов С.Т.

2013-2015

mukhambetzhanov_@mail.ru

87052239087

9

Елдің интеллектуалды әлеуеті. Табиғи ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер

Жай дифференциалдық теңдеулердің шеттік есептерінің конструктивтік теориясы (Iжартыжылдық)

ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, т.ғ.д., профессор

АйсағалиевС.Ә.

2012-2014

Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz

87055756509

10

Дифференциалдық теңдеулер

Сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу

ф.-м.ғ.д., профессор

 Алдибеков Т.М.

2012-2014

tamash59@list.ru 87017477069

11
Елдің интеллектуалды әлеуеті. Табиғи ғылымдар саласындағы іргелі зерттеулер

Динамикалық жүйелерді тиімді басқарудың, басқарымдылық пен орнықтылығын зерттеудің жаңа әдістерін жасау (Iжартыжылдық)

ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, т.ғ.д., профессор

 АйсағалиевС.Ә.

2012-2014

Serikbai.Aisagaliev@kaznu.kz

87055756509