Эдвайзерлер

Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасының куратор-эдвайзерлері

Курсы, мамандығы, бөлімі

Эдвайзердің аты-жөні

Телефондар мен почтасы

1.

1 курс, ММ, қ/б

Жунусова Жанат

Хафизқызы

zhzhkh@mail.ru

2.

2 курс, ММ, қ/б

Хомпыш Хонатбек

Еспенбетов Кайнар

87014184863, konat_k@mail.ru

87071123504, kainar86@mail.ru

3.

3 курс, ММ, қ/б

Айтжанов Серік

Ерсұлтанұлы

87015451263, saitzhanov@mail.ru

4.

4 курс, ММ, қ/б

Иманбердиев Қанжарбек Балтабайұлы

87059505657, kanzharbek-ikb@mail.ru

5.

4 курс, ММ, о/б

Маханова

Фарида Ануарқызы

87052078496, Farida_mahanova@mail.ru