Қазақ тіл білімі кафедрасы

Кафедра мекен-жайы:әл-Фараби даңғылы 71,БОҒ-1, 315-каб., филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті.

Телефоны: 8 (727) 377-33-39 (13-27).

Email:kazfilol@mail.ru

 

 

АҚЫМБЕК СЪЕЗД ШАРДАРБЕКҰЛЫ

Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Телефон: 8 (727) 377-33-39 (13-27)

E-mail:Sezd.Akymbek@kaznu.kz

 

 

 

 

 

ӘМІРОВ ӘБДІБЕК ЖЕТПІСҰЛЫ

Оқу және тәрбие ісі бойынша кафедрамеңгерушісінің орынбасары 

филология ғылымдарының кандидаты,доцент

Телефон: 8 (727) 377-33-39 (13-27)

E-mail:Abdybek.Amirov@kaznu.kz

 

 

 

 


АБДРАХМАНОВА ЖАЗИРА АСЕМБЕККЫЗЫ 

Ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық

ынтымақтастық жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Телефон: 8(727) 377-33-39 (вн.13-27)

E-mail:  zhaz_abd@mail.ru

 

 

Қазақ тіл білімі кафедрасының мамандықтарды даярлау бағыты

Мамандық шифры 

Мамандық 

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Бакалавр 

5B020500

Филология: қазақ филологиясы

4 жыл

гуманитарлық ғылымдар бакалавры

5B011700

Казахский язык и литература

4 жыл

гуманитарлық ғылымдар бакалавры

Магистратура

 

6M020500

Филология(ғылыми-педа-гогикалық бағыт)

2 года

гуманитарлық ғылымдар магистрі

Докторантура

6D020500

Филология (ЖООдан кейінгі білім –докторантура)

3 жыл

Философия ғылымдрының докторы (PhD)

2014-2015 оқу жылындағы пәндер тізімі 

5B020500 - ФИЛОЛОГИЯ: ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША

р/н

Пәннің атауы

Пәннің түрі (жалпы білімдік немесе элективті)

1

Қазіргі қазақ тілінің теориялық фонетикасы және фонологиясы 

жалпы білімдік

2

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 

жалпы білімдік 

3

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы(ОЖСБ)

жалпы білімдік 

4

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

жалпы білімдік 

5

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі(ОЖСБ)

жалпы білімдік

6

Қазіргі қазақ тілінің функционалды-коммуникативтік синтаксисі 

жалпы білімдік

7

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 

жалпы білімдік 

8

Қазақ әдеби тілінің тарихы 

жалпы білімдік 

9

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен тіл мәдениеті 

жалпы білімдік 

10

Қазақ тілін оқытудың инновациялық әдістемесі 

жалпы білімдік 

11

Мәтінмен филологиялық жұмыс істеудің негіздері (құру / өңдеу / аудару) 

жалпы білімдік

12

Лингвомәдени құзыреттілік және тілдік коммуникация

элективті

13

Қазақ тілінің интонологиясы

элективті

14

Тілдік конструкциялардың дистрибуциясы

элективті 

15

Қазақ тілінің өңірлік ерекшеліктері және сөздердің варианттығы

элективті 

16

Семиотика: Қазақ және ағылшын тілдеріндегі символдар және сөздіктердің құрылымы (ағыл.т.)

элективті 

17

Қазақ, ағылшын тілдеріндегі символдардың тілдік ерекшеліктері (ағыл.т.)

элективті 

18

Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері (ағыл.т.)

элективті 

19

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас

элективті 

5B011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША

р/н

Пәннің атауы

Пәннің түрі (жалпы білімдік немесе элективті)

1

Нормативті грамматика

жалпы білімдік

2

Қазақ тілінің стилистикасы

жалпы білімдік

3

Қазіргі қазақ тіліне кіріспе

жалпы білімдік

4

Қазақ тілінің лексикологиясы және фразеологиясы

жалпы білімдік

5

Қазақ тілінің морфологиясы

жалпы білімдік

6

Қазақ тілінің синтаксисі

жалпы білімдік

7

Қазақ тілінің коммуникативтік синтаксисі

жалпы білімдік

8

Қазақ тілінің сөзжасамы

жалпы білімдік

9

Қазақ тілінің тарихы

жалпы білімдік

10

Қазақ әдеби тілінің тарихы

жалпы білімдік

11

Қазақ тілін оқытудың әдістемесі(ОЖСБ)

жалпы білімдік

12

Қазақ тілі және тіл білімінің өзекті мәселелері

элективті

13

Қазақ тілінің функционалды-семантикалық аспектілері

элективті

14

Инновациялық оқыту түрлері

элективті

15

Грамматикалық сараптау: тілдік талдау түрлері

элективті

16

Қазақ тілінің семантикалық аспектілері

элективті

17

Қазақ тілінің орфографиясы, орфоэпиясы және пунктуациясы бойынша практикум

элективті

18

Қазақ тілінің интонологиясы

элективті 

19

Стилистика және әдеби өңдеу

элективті

20

Көпшілік алдында сөйлеу өнері

элективті

21

Жарнамалық мәтін: түрлері және ерекшеліктері

элективті

22

Тіл және ұлттық мәдениет (ағыл.т.)

элективті

23

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас

элективті