Магистратура

Мамандық шифры:

7M04132

Мамандығы:

Денсаулық сақтаудағы менеджмент

Факультеті:

Медицина және денсаулық сақтау

Бiлiктiлiгі:
  • Бейіндік бағыт - бизнес және басқару магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:
1. Менеджмент саласында ғылыми білімді дамыту иерархиясын айқындау;
2. Емдеу-диагностикалық және профилактикалық қызмет көрсетумен айналысатын бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарында, әртүрлі бейіндегі медициналық мекемелерде басқару шешімдерінің принциптері мен әдістерін түсіндіру және қорыту, денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджмент мәселелерінің шеңберін түсіну;
3. Менеджменттің әдіснамалық негіздерін, әсіресе денсаулық сақтау жүйесіндегі саясат пен басқару принциптерін және медициналық қызметтердің сапасын басқаруды бағалауды, қорытындыларды түсіндіру мен құрастыруды технологиялық шешімдерді табу, сондай-ақ жаңа білімді синтездеуге қабілетті болу;
4. Денсаулық сақтау жүйесіндегі саясат пен менеджментті талдау және талдау, әкімшілік басқарудың тиісті тактикасын айқындау, әдістемелік шолу жүргізу, басқару теорияларын талдау, денсаулық сақтау жүйесіндегі басқаруды зерттеудің тәжірибелік жоспарын анықтау;
5. Менеджмент бөлімі бойынша теориялық тәсілдерімен тәжірибелік деректерді жүйелі түрде ұсыну, денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджментке қатысты деректерді интерпретациялауда тарих пен әдіснамалық тәсілдердің түсінігін көрсету;
6. Денсаулық сақтау жүйесінде менеджмент (денсаулық сақтау саласында), саясат және басқару саласында дербес ғылыми зерттеуді жүзеге асыру;
7. Әкімшілік менеджмент саласында түрлі тұжырымдамаларды жүйелі түрде ұсыну;
8. Дербес маркетингтік зерттеулердегі мақсаттарды, міндеттерді және әдіснаманы анықтау;
9. Менеджмент саласында (денсаулық сақтау саласында) ғылыми зерттеудің мәселелері мен міндеттерін қалыптастыру, тиісті әдіснаманы таңдау, зерттеу кезеңдерін анықтау;
10. Менеджмент саласында (денсаулық сақтау саласында) ғылыми зерттеуді жүзеге асыру, алынған нәтижелерді бағалау және түсіндіру;
11. Ғылыми презентацияда немесе қорғауда алынған нәтижелер мен қорытындыларды ұсыну;
12. Менеджмент саласындағы (Денсаулық сақтау саласында) әдістемелік портфолионың мазмұнын түсіндіру, дәлелді қорғау мақсатында оны талқылау барысында пікірталасқа түсу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген