Магистратура

Мамандық шифры:

7M07121

Мамандығы:

Химиядағы наноматериалдар және нанотехнологиялар

Факультеті:

Химия және химиялық технология

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген