Магистратура

Мамандық шифры:

7M06103

Мамандығы:

Компьютерлік инженерия

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - Техника ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасын аяқтау нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру:
ON 1 жоғары өнімді есептеуіш жүйелердегі есептеулерді ұйымдастырудың қазіргі заманғы мәселелерін талдау;
ON 2 ресурстарды көп қажет ететін есептеулерге арналған математикалық модельдерді құру, заманауи суперкомпьютерлік технологиялардың көмегімен бағдарламалық жүзеге асыруды орындау;
ON 3 бейнелерді тану, оқыту және сандық ұсыну және бейнелерді өңдеу теоретикалық концепцияларын қолдануға;
ON 4 Бағдарламалық Қамтамасыз Етуді Әзірлеу әдістерінің теориялық негіздерін, бағдарламалық кешендерді жобалау әдістерін, деректердің абстрактілі түрлерін құру, бағдарламалардың дұрыстығын дәлелдеу, тестілерді ұйымдастыру және бағдарламалық кешендерді сүйемелдеу;
ON5 тәуекелдерді талдау, жүйелік интеграция және тестілеу дағдыларын пайдалану;

ON6 ықтималдық теориясын, математикалық логиканы білу негізінде ақпаратты өңдеу мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуінің сенімділігін есептеудің логикалық моделін құру;
ON7 дизассемблирлеу және бағдарламаны ретке келтіру, жүйенің ақпараттық журналдарындағы шабуылды анықтау, шабуылдың табиғатын, оның белгілері мен анықтау әдістерін сипаттау, жүйеге ықтимал шабуылдарды орындау тұрғысынан жүйені бағалау;
ON8 аппараттық және бағдарламалық құралдардың сенімділігін талдау және есептеу әдістерін, жүйелердің сенімділігін арттыру және қамтамасыз ету әдістерін қолдану;
ON9 оқыту сипатындағы процестерді ұйымдастыру дағдыларын пайдалану;
ON10 есептеуіш бірліктердің көп санында бір уақытта есептеуді жүргізу және синхрондау; кластерлік және көппроцессорлық жүйелерді пайдалану;
ON11 бағдарламалық қамтамасыз ету парадигмаларын қолдану, олардың күшті және әлсіз жақтарын талдау;
ON12 бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды талдау негізінде функционалдық ерекшеліктерді әзірлеу.
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген