Магистратура

Мамандық шифры:

7M06101

Мамандығы:

Есептеуіш лингвистика

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техника ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасын меңгергеннен кейін магистранттар қабілетті болады:
1. Есептеу лингвистикасында және табиғи тілде өңдеуде әдіснамалар мен технологиялық жетістіктерді талқылауға;
2. табиғи тілдерді өңдеу мәселелерін шешуге арналған әдістемелер мен технологияларды таңдауға;
3. автоматтандырылған мәтінді аудару құралдарын пайдалануға;
4. қазақ және басқа тілдердің грамматикалық жүйесін талдауға;
5. фонетика, фонология, морфология, синтаксис және семантиканың жүйелі айырмашылықтары бойынша тілдерді салыстыру және сәйкестендіруге;
6. құжаттардың үлкен жиынтығын талдау, тақырыптарды анықтау және жиынтықтау үшін ТТӨ құралдарын пайдалануға;
7. қазақ тілінің тілдік ресурстары мен құралдарын дайындауға;
8. ТТӨ (табиғи тілді өңдеу) ресурстары мен құралдарын дайындауға;
9. қазақ және шет тілдері арасында параллель және салыстырмалы корпустарды құруға;
10. Есептеу лингвистикасының саласын дамытуға өзіндік үлес қосуға: аяқталған зерттеулер нәтижелері бойынша жарияланымдарды, ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды дайындауға;
11. «Есептеу лингвистикасы» білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді оқытуға арналған оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуге қатысуға;
12. Ақпаратты жаңа немесе пәнаралық бағыттардан интеграциялау және әлеуметтік, этикалық, лингвистикалық және ғылыми көзқарастарды есепке ала отырып, ақпараттық жүйелер саласындағы зерттеулерге негізделген проблемаларды шешуге.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген