Магистратура

Мамандық шифры:

7M04127

Мамандығы:

Қаржы

Факультеті:

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар қабілетті болады деп күтілуде:
1. Қазіргі ғылыми қаржылық бағыттар шеңберінде ғылыми теорияларды қалыптастыру;
2. Қаржы нарығының үрдістерін, процестері мен құралдарын жасау және талдау;
3. Қаржы саласында қазіргі заманғы ғылыми білімді құру және талдау;
4. Мемлекеттік, өңірлік және жергілікті басқару органдарында, компаниялар мен қаржы институттарында қаржы-экономикалық бөлімшелерді басқару;
5. Педагогикалық және әдістемелік ғылымның дамуындағы перспективалы үрдістерді қалыптастыру, Жоғары мектептегі қаржы пәндері бойынша оқытудың инновациялық және интерактивті технологиялары мен әдістерін қолдану;
6. Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттарын, өнімдерді) құру және дамытудың бизнес-жоспарларын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік шарттарын бағалау, корпоративтік стратегияларды әзірлеу, оларды іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру;
7. Ғылыми мәселенің технологиялық шешімін табу;
8. Қаржы-экономикалық ғылымдарға тән методология мен терминологияны қолдану, оларда қолданыстағы жүйелі өзара байланысты түсіну;
9. Экономикалық ғылымдар саласындағы білімді, қаржылық қызметтің жоғары кәсіби мамандарының тәжірибесін зерделеу, қорыту, тарату және қолдану қабілетін қалыптастыру;
10. Экономика, қаржы саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нормативтік-нұсқаулық құжаттарды, ағымдағы құжаттаманы әзірлеу шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру;
11. Инновациялық қызмет саласындағы білімді қолдану, кәсіби қызметті қайта құру, авторлық жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес және баламалы шешімдерді табу, жаңа идеяларды генерациялауға, сыни ойлауға қабілетті болу;
12. Социумда коммуникация әдістерін қолдану.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген