Магистратура

Мамандық шифры:

7M10102

Мамандығы:

Қоғамдық денсаулық сақтау

Факультеті:

Медицина және денсаулық сақтау

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - медицина гылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады деп күтіледі:
1. В1 Қоғамдық денсаулық сақтаудың және денсаулық сақтаудың қазіргі жағдайын, оның проблемаларын және даму перспективаларын бағалау;
2. В2 Халықтың денсаулық жағдайын және оның детерминанттарын сандық және сапалық бағалау, сондай-ақ денсаулықты нығайту бойынша тиімді іс-қимыл жоспарын қалыптастыру;
3. В3 Денсаулық сақтау шаралары, бағдарламалар мен қызметтердің тиімділігіне қатысты деректерді сыни бағалау;
4. В4 Санитарлық ағартуды қоса денсаулықты нығайту әдістерімен әлеуметтік-экономикалық, физикалық және мәдени ортаға әсер ету арқылы халықтың денсаулығын нығайтуға жәрдемдесу;
5. С1 Халық денсаулығының жай-күйін, қауіп-қатерлерін, халықтың белгілі бір топтарының қажеттіліктерін өлшейтін деректерді жинау, жинақтау, синтездеу, бағалау, талдау, түсіндіру;
6. С2 Ғылымды зерттеу мен ғылымның дамуын реттейтін заңдарды жүргізудің әдістері мен стратегиялары туралы негізгі мәселелерді талқылаудың негізгі проблемаларын жүйелеу;
7. С3 Қоғамдық денсаулық сақтау саласынағы қызметті жүзеге асыруда өзіндік ерекшелік пен шығармашылықты көрсету;
8. С4 Білімді біріктіру және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде күрделі мәселелерді шешу, шешімдерді тұжырымдау;
9. С5 Дәлелдемелердің жоғары деңгейі бар әлемдік медициналық ақпарат дерекқорларыды қолдана отырып ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу;
10. С6 Қоғамдық денсаулық сақтау пәндерін оқытуда жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясы туралы білімдерін қолдану;
11. С7 Өз нәтижелерин және оны қалыптастыруда қолданылған білім мен негіздемелерді (шектеулі көлемде) маманадарға жеткізу;
12. D1 Қоғамдық денсаулықты дамытуға өзіңіздік ерекше үлесін қосу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген