Магистратура

Мамандық шифры:

7M02212

Мамандығы:

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

Факультеті:

Тарих, археология және этнология

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Берілген ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:
1. Өзіндік ғылыми және ғылыми-әдістемелік музейтанушылық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру барысындазаманауи ғылыми білімді түсіндіру;
2. Ғылыми-зерттеушілік жұмыстың дамуындағы, оны жоспарлауды ұйымдастырудағы және ғылыми зерттеудегі болашағы бар бағыттардың тұсауын кесу;
3. Ғылыми зерттеулерде тақырыптық тораптық ресурстарды, мәліметтер базасын, ақпараттық-іздеу жүйелерін пайдалану;
4. Қоғамның әлеуметтік-мәдени динамикасындағы қоршаған ортаның болмысын, ғылыми игерудегі музейлік қызметтің рөлі мен маңызын бағалау;
5. Сараптамалық және талдау жұмыстарын жүзеге асырған кезде гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар салаларында алынған білімдерді жинақтау;
6. Музейлік экспозициялар мен көрмелер құрғанда, ғылыми-зерттеу жұмыстарын атқарғанда, ғылыми-жаратылыстану және гуманитарлық пәндердің сан-алуан әдістемелері мен қолданбалық машықтарын (оның ішінде қалпына келтіру және консервациялау) қолдану;
7. Музейлік және ғылыми-зерттеу ұйымдарының әдістемелік зерттемелерін, нормативтік құжаттарын, актілерін, ішкі ережелерін қолдану;
8. Өнер тарихы және ескерткіштерді қорғау бойынша әдістемелік тәсілдерді қолдану, мәдени-ағартушылық, сараптамалық-талдау және ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті ұйымдастыру;
9. Тарихи-мәдени сараптама, тарихи және мәдени мұра ескерткіштерін қабылдау және сақтау саласындағы жұмысты ұйымдастыру;
10. Музейлік-педагогикалық жұмысты жүзеге асыру, музейтану, ескерткіштерді қорғау және өнертану салаларына өзіндік бірегей үлес қосу;
11. Музейтану зерттеуінде заманауи әдістемелік тұғырнамалар мен әдістемелік тәсілдер қолдану;
12. Музей қызметіне және тарихи-мәдени, табиғи мұраны сақтауға байланысты кең ауқымды ақпаратты талдау, жинақтау және бағалау, командада ынтымақтастасу және жұмыс істей білу қабілетін таныту.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген