Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D04203

Мамандығы:

Құқықтану

Факультеті:

Заң

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері мен қалыптасатын құзыреттіліктердің арасында арақатынас матрицасы қалыптасады (2.1-қосымша).
NO 1. Құқық пен мемлекеттің дамуының және қызмет етуінің басты заңдылықтарының жүйелі түсінігін көрсету; жалпы Қазақстанның құқықтық жүйесінің дамуын сыни талдау; философиялық санаттарға негізделген жаңа құқықтық идеяларды дәлелдеу және синтездеу; құқық түсінудің ғылыми мектептерін саралау; құқықтық практика үшін құқық түсінудің әртүрлі тұжырымдамаларының мәнін бағалау. Әлеуметтік ғылымның жаңа жетістіктерін ескере отырып, мемлекет пен құқықтың мәнін, қызмет етуін және одан әрі дамуын талдау және бағалау.
NO 2. Медиация институты негізінде дауларды баламалы реттеу жүйесі ретінде әлеуметтік конфликтілерді шешудің жаңа тәсілдерін жасау, әзірлеу және бейімдеу. Конфликтілі құқықтық қатынастардың түрлерін сыни бағалау және саралау, әлеуметтік конфликтілердің алдын алуда құқықтың рөлін анықтау; әлеуметтік конфликтілерді шешу үшін құқықтық келісу рәсімдерін қолдану әдістемесін әзірлеу. Медиация институтының рөлі мен маңыздылығын анықтау, медиация институтын жетілдіру жолдарын анықтау; дауларды баламалы шешуді талдау және бағалау, татуластыру рәсімдері
NO 3. Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын жүйелеу және түсіндіру; талап-арыз өндірісіне қатысты жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; кәсіпкерлік қызмет субъектілерін қорғау; іс жүргізушілік ынтымақтастық; іс жүргізушілік құқықтық мирасқорлық.
NO 4. Жергілікті қылмыстарды талдау және жіктеу; латентті қылмыстың түрлерін бағалау, жіктеу және саралау; қылмыстың ғылыми проблемаларын әзірлеу; қылмыстың алдын алу тұжырымдамасын жасау.
NO 5. ҚР кеден қызметі мен кеден саясатын зерттеу әдістемесіне негізделе отырып, Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде заңнаманы бірегейлендіру процесін дамытудың негізгі теориялық және практикалық мәселелерін жүйелі түрде ашып, бағалау. Еуразиялық экономикалық достастық шеңберінде заңнаманың өзекті мәселелері туралы ғылыми талқылауларды жүргізу; Еуразиялық экономикалық достастық елдерінің кедендік заңнамасын дамыту ерекшеліктерін жүйелі түрде түсіну.
NO 6. Азаматтық құқықтың тұжырымдамалық ережелерін жинақтау және топтастыру; білікті заң қорытындыларын әзірлеу және азаматтық заңнама мәселелері бойынша консультациялар жүргізу; ұлттық және шетелдік азаматтық заңнаманы салыстыру; азаматтық құқықтың ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын жүйелеу және түсіндіру.
NO 7. Конституциялық бақылау институтын сын тұрғысынан бағалау; Конституциялық процесс теориясын әзірлеу; мемлекеттік басқару саласындағы реформаларды бағалау; мемлекеттік басқаруға қатысты ұлттық және шетелдік заңнаманы салыстыру.
NO 8. Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңнаманы жаңғырту процестерін бағалау; зияткерлік меншік құқығын қорғау тетігін әзірлеу. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы саласындағы қазіргі заманғы ғылыми мектептердің әлемдік тенденциялары мен даму динамикасын сыни бағалау; Қазақстан Республикасының әлеуметтік-қамтамасыз ету заңнамасын жаңғыртудың құқықтық тәсілдеріне қатысты ғылыми ұстанымды түсіндіру және дәлелдеу. Зияткерлік меншік құқығын қорғау механизмін бағалау және сыни талдау; зияткерлік меншік құқығын қорғаудың теориялық және практикалық мәселелеріне қатысты диалог жүргізу; зияткерлік меншік құқығын құқықтық реттеудің одан әрі дамуын болжау.
NO 9. Халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың құқықтық мәселелерін жүйелі түрде талдау; халықаралық құқықтағы интеграциялық байланыстарды дамыту тетіктерін әзірлеу. Қазақстанның шет елдермен экономикалық қатынастарын құқықтық реттеудің перспективалық бағыттарын талдау және анықтау; ҚР шет мемлекеттермен халықаралық экономикалық ынтымақтастығының құқықтық негіздерін сыни бағалау;
NO 10. Жазалардың криминопенологиялық параметрлерін және олардың типтерін, криминалдық және криминопеналдық құбылыстарды жүйелі түсіну және жіктеу; қылмыстық сот ісін реформалау процестерін талдау. Инновациялық білім беру технологиялары мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырып, оларды сыни тұрғыдан түсіну негізінде заң пәндері бойынша оқу сабақтарын және аудиториядан тыс жұмыстарды өткізу үшін оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу.
NO 11. Қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық механизмін жетілдірудің негізгі бағыттарын жүйелі түсіну және осы негізде ҚР-да табиғатты қорғау қызметінің даму деңгейін бағалау; табиғатты қорғау қызметін құқықтық реттеу проблемалары бойынша ғылыми тұжырымдамаларды бағалау бойынша диалог жүргізу; халықаралық стандарттарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық тетігінің даму үрдісін анықтау.
NO 12. Ғылыми пікірталастар мен жарияланымдарда, сондай-ақ ұлттық және халықаралық рецензияланатын басылымдарда талқылау үшін ғылыми нәтижелерді дәлелді және негізді түрде ұсыну. Құқықтық ғылым проблемаларын шешу үшін қоғамда дұрыс және төзімді өзара іс-қимыл жасауға, әлеуметтік өзара іс-қимыл мен ынтымақтастыққа дайын болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген