Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B03107

Мамандығы:

Психология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры
  • Екiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Психиканың фундаменталды заңдылықтарын, оның дамуын, психикалық процесс, күй, ерекшеліктерін классификациялау және сипаттау.
ON 2. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері мен заңдылықтарының даму және жұмыс істеу ақпараттарына анализ және бағалауды психологиялық феномендерді зерттеу аясында іске асыру.
ON 3. Адамның психикалық жұмыс жасау ерекшеліктерін жас, гендер, әлеуметтік, саяси, этникалық ерекшеліктерін ескере отырып жалпылау және синтездеу қабілетін көрсету.
ON 4. Психикалық ауытқулар жағдайындағы психикалық даму динамикасы, түрі және нышандарын классификациялау және сипаттау.
ON 5. Жағдай мақсатына сәйкес психодиагностикалық әдістер мен әдістемелерді қолдану және пайдалану, содан соңғы ақпаратты сапалық және сандық өңдеу, интерпретациялау, психологиялық қорытынды жазу қабілеттеріне ие болу.
ON 6. Психология сласындағы жалпы кәсіби білім және біліктерін қолдану негізінде стандартты қолданбалы психологиялық зерттеуді жүргізу қабілетін көрсету.
ON 7. Адам психикалық іс-әрекетін оңтайландыруда стандартты коррекциялық, оқытушылық, реабилитациялық бағдарламаларды қолдану техникалары мен әдістерін дифференциялау және қолдану.
ON 8. Тұлғаға, топқа, ұйымға психологиялық көмек көрсетудің (кеңес беру, психокоррекциялық) дәстүрлі әдістері мен технологияларын қолдана отырып, стандартты базалық процедураларды қолдану және анализ жасау.
ON 9. Адамның психологиялық күйін әртүрлі бағытта бағалауда ақпаратты жалпылау және бағалауды жүзеге асыру (педагогикалық, әлеуметтік, ұйымдық, кәсіби, соттық-медициналық және т.б. сараптама аясында).
ON 10. Топтармен, ұйым қызметкерлерімен психологиялық жұмыс жүргізу, топта, ұжымда қарым-қатынас формаларына анализ жүргізу.
ON 11. Орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру пәні ретінде психология пәнін беру барысында фундаменталды және салалық білімдерін қолдану.
ON 12. Психолог кәсіби этикасы кодексіне сәйкес туындаған мәселелерді дұрыс көрсету және дәлелді шешу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген