Кафедра жоспары

Оқу-әдістемелік бағыт бойынша кафедраның 2018-2019 жылына арналған жұмыс жоспары

Іс-шара

Жауапты ОПҚ

Мерзімі

1

2018-2019 оқу жылындағы оқытушылардың жеке жұмыс жоспары, кафедра мәжілісінің және жылдық жоспарын талдап, бекіту

Кафедра меңгерушіcі т.ғ.к., доцент

Омаров Ғ.Қ. Кафедра меңгерушісінің орынбасарлары.

Қыркуйек, 2018 ж

2

Оқытушы-профессор құрамының жылдық жеке оқу жұмыс жоспарын бекіту

т.ғ.к., доцент

Омаров Ғ.Қ. Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Қыркуйек, 2018 ж

3

Оқу-әдістемелік кешеннің және силлабустың интернетке енгізілуі, бекітілуі

т.ғ.к., доцент

Омаров Ғ.Қ.

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Тамыз, 2018 ж

 

4

Бірінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Қазан, 2018 ж

5

Мидтерм бақылау нәтижелерін қорытындылау

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Қазан, 2018 ж

6

Екінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Желтоқсан, 2018 ж

7

Қысқы сессия қорытындылары

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Қаңтар, 2019 ж

8

Бірінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Наурыз, 2019 ж

9

Мидтерм бақылау нәтижелерін қорытындылау

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Наурыз, 2019 ж

10

Екінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Мамыр, 2019 ж

11

Жазғы сессия қорытындылары

Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Маусым, 2019 ж