Department plan

Department plan for the 2019-2020 academic year of scientific and methodical work

 

Жауапты ОПҚ

Мерзімі

1

2018-2019 оқу жылындағы оқытушылардың жеке жұмыс  жоспары, кафедра мәжілісінің және жылдық жоспарын талдап, бекіту

Кафедра меңгерушіcі т.ғ.к., доцент

Омаров Ғ.Қ. Кафедра меңгерушісінің орынбасарлары.

Қыркуйек, 2019 ж

2

Оқытушы-профессор құрамының жылдық жеке оқу жұмыс жоспарын бекіту

т.ғ.к., доцент

Омаров Ғ.Қ. Каф. меңгерушісінің орынбасары Егізбаева М.Қ.

 

Қыркуйек, 2019 ж

3

Оқу-әдістемелік кешеннің және силлабустың интернетке енгізілуі, бекітілуі

т.ғ.к., доцент

Омаров Ғ.Қ.

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Тамыз, 2019 ж

 

4

Бірінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Қазан, 2019ж

5

Мидтерм бақылау нәтижелерін қорытындылау

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Қазан, 2019 ж

6

Екінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Желтоқсан, 2019 ж

7

Қысқы сессия қорытындылары

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Қаңтар, 2019 ж

8

Бірінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Наурыз, 2020 ж

9

Мидтерм бақылау нәтижелерін қорытындылау

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Наурыз, 2020ж

10

Екінші аралық бақылау нәтижелерін талдау

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Мамыр, 2020ж

11

Жазғы сессия қорытындылары

Каф. меңгерушісінің орынбасары  Егізбаева М.Қ.

 

Маусым, 2020 ж