Дипломдық жобалар тақырыптарының тізімі

 

 

 

 

 

 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасы бойынша 2019-2020 оқу жылына арналған 2 курс магистранттарының диссертациялық жұмыстары
       

 

 

 

 

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасы бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған 2 курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары 

 

Магистранттың аты-жөні

Магистрлік диссертацияның тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Оппоненттің аты-жөні (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

1

Кребаева Айдана

Ш.Айтматовтың «Боранды бекет» повесіндегі имплицитті ақпараттың тәржімеде берілуі

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.ғ.к., доцент

Мұсалы Л.Ж.

 

 

 

 

 

Г.Пірәлі, ф.ғ.д., профессор, «М.Әуезов мұражай үйі» ғылыми-мәдени орталықтың бас ғылыми қызметкері

2

Хабибулина Актоты

Абай өлеңдерінің мағыналық-құрылымдық жүйесі: түпнұсқа және аударма (салыстырмалы талдау)

 

 

 

ф.ғ.д.,профессор

Дәдебаев Ж.Д.

 

 

 

 

 

ф.ғ.д., профессор А.Смақова, М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бөлім бастығы

 

 

3

Нурашева Гулнаурыз

Абай өлеңдеріндегі эпитет пен теңеуді аударудың ерекшеліктері

 

 

 

 

ф.ғ.д.,профессор

Дәдебаев Ж.Д.

 

 

 

 

 

ф.ғ.д., профессор А.Смақова, М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бөлім бастығы

 

 

4

Дайрабекова Гулсима

Ч.Стивенсонның «Қара жебе» романының қазақша аудармасындағы тарихилық сипаты.

 

ф.ғ.к.,профессор Г.Қазыбек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚазҚызПУ-дың ф.ғ.к.,

аға оқытушысы Сұлтанова Б.

 

 

 

 

Магистранттың аты-жөні

Магистрлік диссертацияның тақырыбы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Оппоненттің аты-жөні (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

1

Кайралапова Салтанат

 

О.Уайльдтің «Дориан Грейдің портреті» және М.Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» туындыларындағы концептілердің аудармашылық трансформациясы.

 

 

д.ф.н., профессор

Есембеков Т.О.

 

 

 

 

 

Орунханова Г.

к.ф.н., доцент

КазГосЖенПУ

 

 

 

 

2

Джалтармаева Алия

 

Американ және қазақ прозасындағы мифопоэтикалық бейнелердің типологиясы және олардың орыс аудармаларында берілуі (Оралхан Бөкеев және Джон Апдайк шығармаларының материалдары негізінде).

 

 

 

ф.ғ.д.,профессор

Жақсылықов А

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.ғ.д., проф. Жанұзақова К.

ҚазМемҚызПУ

 

 

 

 

3

Есім Бағдат

 

Джон Чивер прозасындағы заттық-символдық әлем және оның орыс аудармасында берілуі.

 

 

 

 

ф.ғ.д.,профессор

Жақсылықов А

 

 

 

 

 

 

 

Тенбаева А.

ф.ғ.д., профессор

Абылай хан атындағы ҚазХБжХТУ

 

 

4

Балмухамбетова Анарa

Ағылшын тележарнамаларының функционалдылығы және олардың орыс, қазақ тілдеріне аударылу ерекшеліктері.

 

 

ф.ғ.д.,профессор

Жақсылықов А

 

 

 

 

 

Бақтыбаева А.,

ф.ғ.к., доцент

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың