Магистратура

Кафедрада келесі мамандықтар бойынша 1 жылдық кәсіби-профильдік және 2 жылдық ғылыми-педагогикалық бағытта магистратурада білім алуға мүмкіндік бар:

6М 020900 - Шығыстану

6М 021000 - Шетел филологиясы

6М 020700 - Аударма ісі