Педагогика және психология (Республикалы рейтинг агенттігі 2019 )

  1. Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының рейтінгісі(РРА) бойынша "5B010300 - Педагогика және психология(бакалавр)" білім беру бағдарламасынан I орын алды.
  2. Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының рейтінгісі(РРА) бойынша "6M010300 - Педагогика және психология(магистратура)" білім беру бағдарламасынан I орын алды.
  3.  Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының рейтінгісірейтінгісі(РРА) бойынша "6D010300 - Педагогика және психология(PhD докторантура)" білім беру бағдарламасынан II орын алды.

Басылым күні :  05.02.2021