Педагогика және психология (халықаралық аккредитация)

  1. Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы "Педагогика және психология(бакалавр)/  Bachelor of Education in Pedagogics and Psychology" білім беру бағдарламасы бойынша халықаралық аккредитациядан(Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) өтті.
  2. Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы "Педагогика және психология(магистратура)/  Master of Education in Pedagogics and Psychology" білім беру бағдарламасы бойынша халықаралық аккредитациядан(Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) өтті.
  3. Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы "Педагогика және психология(PhD докторантура/Doctor of Philosophy)" мамандығы бойынша халықаралық аккредитациядан(ACQUIN) өтті.  

 

Басылым күні :  05.02.2021