Трансферт-технология бағдарламасы

Технологиялар трансферті (ТТ)бұл қолданбалы сипаттағы технологиялық білімдердің: өндіру әдістері, озық идеялар, модельдер, алгоритмдер, сонымен қатар сала ішіндегі, сала арлық, региондар немесе мемлекеттер арасындағы инновациялық өнімдердің тарлуы.

Технологиялар трансферті әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Ғылыми Технологиялық паркінде «Коммерцияландыру кеңсесі» арқылы жасалынады (www.sciencepark.kz), Қазақстандық трансферт технологиясы желісіне тиесілі.Қазақстан технологиялар трансферті желісі (www.kttn.kz) Қазақстанда және шетелде де, технологияларды әзірлеушілер мен өндірушілердің арасында желілік, алмасу және іздеу технологиясы арасындағы ақпараттық алаң болып табылады.

Технологиялар Трансфері деген не?

Техноллогиялар трансфері өндірістік игерілуін қамтамасыз ететін міндетті түрдегі ұжымдар технологияларын болжайды (заңды тұлға), алайда ол технологияларды (мысалы трансфер технологияны білім беруде, денсаулық сақтауда немесе қоршаған ортаны қорғауда қолдану) қолданған кезде өнім алумен байланысты болуы міндетті емес.

УниверУниверситеттерге неге технологиялар тарнсфері қажет?

Технологиялар трансфері жаңа ашылымдардың ашулу ықтималдықтарын көтеруге, ҚР және әлемге керекті өнімдер, үрдістер мен қызметтердің құрылуына алып келетін физикалық материалдардың қолдануының жаңа әдістері және ғылымда көптеген өндірістік және медициналық сұрақтарға жауап беретін жаңа әдістер, жаңа ғылыми-зерттеу байланыстарын құруға, мәліметтер, ақпараттар және мамандар алмасуға көмегін тигізе отырып, университетің зерттеу бағдарламарына жаңа мүмкіндіктер және қызметкерлер мен студенттерге бірегей мүмкіндіктер туғызады. Сонымен қатар технологиялар трансфері лицензиялар бойынша ақшаның көп бөлінуіне алып келеді.

Жаңа технологиялар құруға ынтасы және қызығушылығы көп инженерлік, биотехнологиялық, IT және бизнечс мамандықтарының студенттері кәсіпорындардың құрылу негіздерін оқып үйренеді және оқытушылар мен өндіріс өкілдерімен жаңа бизнес-модельдердің потенциялын жақсарту үшін белсенді түрде байланыс жасайды. Әдетте технологиялар трансферімен байланысты қызмет XXI ғасырдағы экономиканың негізін құрайтын мамандықтар бойынша қызметтік өрлеуге түрткі болатынын түсінеді.

трансферт технологий.pdf

Байланыс ақпараты:

Темірбаев Әмірхан Әділханұлы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң Ғылыми Технологиялық парк Директоры

Тел.: 8 (727) 377 32 83

Amirkhan.Temirbayev@kaznu.kz