«Астана – тәуeлсіз Қазақстан Республикасының астанасы»

21 сәуір 2015 ж. 13.30 сағ. 427 ауд. «Айналанды нұрландыр» бағдарлама бойынша «Астана – тәуeлсіз Қазақстан Республикасының астанасы»   тақырыбымен ашық кураторлық сағаты әл-Фараби атыңдағы ҚазҰУ-дің биология және биотехнология факультеттіңде өткізілді. Жауапты куратор – эдвайзер – Бақтыбаева Л.Қ. и группа ББ14-06А.

Басылым күні :  21.05.2015