Құжаттар

1 2018-2019 о.ж. дипломдық жұмыстарының тізімі Дипломдық жұмыстарының тізімі.docx
2

Эдвайзерлер тізімі

Эдвайзерлер тізімі
3

2018-2019 о.ж. кафедраның тірбие жұмысының жоспары

2018-2019 о.ж. кафедраның тірбие жұмысының жоспары
4

Магистерлік диссертация туралы тәртіп

Магистерлік диссертация туралы тәртіп