Ғылыми жобалар мен зерттеулер

Кафедраның 2014-2015 оқу жылына арналған "Ғылыми жобалары мен зерттеулері"


Ғылыми жоба бағыты Ғылыми жоба атауы
Ғылыми жоба жетекшісі
Мерзімі Байланыс телефондары
1 Гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық ғылымдар саласындағы фундаменталды зерттеулердің өзекті мәселелері

«Қазақстандық аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті мен даму болашағы».


Тараков Ә.С.
2015-2017

8(727)377-33-34 (1323)

anuar_tarak@mail.ru

2 Гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық ғылымдар саласындағы фундаменталды зерттеулер
Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу. Дадебаев Ж.Д.
2015-2017

8(727)377-33-34 (1323)

Dadebaev48@mail.ru