Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

7M04207

Азаматтық құқық

Жаңа БББ

7M04208

Азаматтық іс жүргізу құқығы (1 жыл)

Жаңа БББ

7M04215

Еңбек құқығы

Жаңа БББ

7M04209

Интеллектуалдық құқық (1 жыл)

Жаңа БББ

7M04214

Кеден ісі

Жаңа БББ

7M04229

Кеден ісі (1 жыл)

Жаңа БББ

7M04225

Компьютерлік технологиялар құралдарының сот сараптамасы

Жаңа БББ

7M04210

Конституциялық және әкімшілік құқығы

Жаңа БББ

7M04220

Криминалистик сараптамалар

Жаңа БББ

7M04216

Қаржы құқығы

Жаңа БББ

7M12301

Құқық қорғау қызметі

Жаңа БББ

7M12302

Құқық қорғау қызметі (1 жыл)

Жаңа БББ

7M04217

Құқықтану

Қолданыстағы БББ

7M04218

Құқықтану

Қолданыстағы БББ, Двудипломная, Университета прикладных наук, технологий, бизнеса и дизайна (Университет Висмара, Германия)

7M04226

Құқықтану

Қолданыстағы БББ

7M04206

Мемлекеттік құқық және конституциялық құрылыс

Жаңа БББ

7M04205

Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет

Жаңа БББ

7M04204

Мемлекеттік қызмет және кадрлық әлеует

Жаңа БББ

7M04230

Сот психологиялық сараптамасы

Жаңа БББ

7M04224

Сот сараптамасы

Жаңа БББ

7M04222

Сот филологиялық сараптамасы

Жаңа БББ

7M04223

Сот экономикалық сараптамасы

Жаңа БББ

7M04213

Сот-прокурорлық тергеу қызметі

Жаңа БББ

7M04227

Сот-прокурорлық тергеу қызметі

Жаңа БББ

7M04203

Спорт құқығы

Жаңа БББ

7M04228

Спорт құқығы (1 жыл)

Жаңа БББ

7M04212

Теңіз және энергетикалық құқық(БМУ)

Инновациялық БББ, Двудипломная, Бакинский государственный университет (Азербайджан)

7M04232

Экологиялық құқық

Жаңа БББ