Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

7M02302

Aударма ісі (шығыс тілдері)

Қолданыстағы БББ

7M03115

Аймақтану (шығыс елдері)

Жаңа БББ

7M02216

Түркітану

Қолданыстағы БББ

7M02310

Шетел филологиясы (шығыс тілдері)

Қолданыстағы БББ

7M02217

Шығыстану

Қолданыстағы БББ