Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D01801

Мамандығы:

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен процестерді ғылыми талдау, маңызды тұжырымдар мен қорытындылар жасау, докторлық диссертацияны аяқтау үшін ғылыми зерттеу әдістерін таңдауға;
2. әлеуметтік педагогика мен өзін өзі танудың теориялық тұжырымдамаларын әзірлеу және әлеуметтік педагогикалық сараптаманы жүргізу және ұйымдастыру үшін практикалық бағыттылықтың теориялық сұрақтарын немесе қолданбалы міндеттерін анықтайды;
3. әртүрлі әлеуметтік-педагогикалық тұжырымдамаларды салыстыру, олардың тиімділігін глобализация үрдістерінен және ұлттық білім беру моделінің бәсекеге қабілеттілігінен бағалауға;
4. жаңа білім беру жобаларын тұжырымдау, дамыту және іске асыру немесе әлеуметтік-педагогикалық ғылымның қолданыстағы салаларында практикалық қолдану және жобаларды жоспарланбаған проблемалы жағдайларды ескере отырып бейімдеу мүмкіндігіне;
5. әлеуметтік-педагогикалық үрдістер мен құбылыстарды сандық және сапалық бағалау, математикалық және статикалық зерттеу әдістерін көрсетуге;
6. әлеуметтік-педагогикалық білімнің мақсаттарын, міндеттері мен технологияларын анықтауға құзыреттілік тәсілін қолдануға, әлеуметтік педагогика мен өзін өзі тану, педагогиканы оқыту үрдісінде белсенді, интерактивті және инновациялық оқыту технологияларын қолданады;
7. психологиялық, әлеуметтік және педагогикалық диагностика жүргізу және рационалды түрде оңтайлы пішіндерді, әдістерді, әдістемелерді, оқыту және білім беру құралдарын таңдау, проблемалы әлеуметтік-педагогикалық тапсырмаларды шығармашылық түрде шешуге;
8. ұйымның мақсаттары мен міндеттерін айқындау; бәсекеге қабілетті орталарда білім беру ұйымының күшті және әлсіз жақтарын талдайды, осының негізінде даму стратегиясын әзірлеу және оны жүзеге асыруды ұйымдастыруға;
9. білім беру жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін технологиялар мен жүйелерді салыстыру, сапаны арттыру бағдарламаларының параметрлерін болжау және белгілі бір университеттің, колледждің немесе мектептің білім беру ортасындағы өзгерістерді енгізуге;
10. әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі танудың көкейкесті мәселелеріне білікті сараптамалық қорытынды жасау, мамандарға да, маман емес тұлғаларға өз ойларын және қорытындыларын білдіруге тырысу;
11. Болашақ мұғалімнің рухани-адамгершілік позициясын жас ұрпақтың рухани-адамгершілік тәрбиесінде маңызды фактор ретінде қалыптастыру;
12. ғылыми қауымдастықпен байланысу үшін өздерінің жаңа ғылыми идеяларын қалыптастыру, үздіксіз жүйелі білім беруді жүзеге асыру, білім беру бағдарламаларын іске асыруды ұйымдастыру, білім беру ортасында толеранттық қарым-қатынас механизмдерін қолдану.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген