Халықаралық жобалар мен зерттеулер

МАГАТЭ KAZ5003 "Increasing Micronutrient Content and Bioavailability in Wheat Germplasm by Means of an Integrated Approach" (2012-2015 ж.ж.) ұлттық жобасы - орындаушы б.ғ.к., доцент Алыбаева Р.А.