Секция 7. Математикалық моделдеу және есептеу математикасы

Секция 7.  Математикалық моделдеу және есептеу математикасы

Бөлім төрағасы: Сабирова Роза - 2 курс PhD докторанты

Хатшысы: Сабирова Юлия - 2 курс магистранты

Жюри: Исахов А.А., Абдибеков У.С., Хаджиева Л.А., Маусумбекова С.Д., Бекетаева А.О., Бектемесов Ж.М., Кудайбергенов Аскат, Кудайбергенов Аскар, Бекжигитова Ж.Е., Сатенова Б.А., Жандаулет Е.Ж., Омарова П.Т.

Аудитория: №___