Ғылыми гранттар мен стипендиялар

Студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, жас ғалымдарға ғылыми гранттар, қорлар, үкіметтік емес ұйымдардың стипендиялары

Грант атауы (ҒЗЖ жүргізуге, жол жүру, ғылым саласындағы үздік әзірлемелер үшін сыйлықтар))

Грант беруші ұйым, ел

Т. А. Ж. магистранттың/докторанттың

Сомасы

Мерзімі

1

2

3

4

5

6

1

Эразмуc +

Испания

Боранкулова К.

1 015 654 теңге

120 күн

2

Эразмуc +

Испания

Раимкулов А

1 015 654 теңге

120 күн