Ғылыми-зерттеу жұмысы

 

Факультеттің 2019 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптық жоспары

Жобаның атауы, мемлекеттік тіркеу №

 

 

Орындау негізі (ҒЗЖ бағдарламасы - толық атауы): іргелі ҒЗЖ, қолданбалы, салалық, шаруашылық./шарт және т. б.)

Орындау мерзімі

(басталуы, аяқталуы)

Қаржыландыру

 

Қаржыландыру көлемі-

қаржыландыру

(мың тг)

Күтілетін ғылыми және практикалық нәтижелер

(қысқаша)

1

2

3

4

5

6

7

1.   

АР05135569

"Сот-құқықтық реформа аясында қылмыстық сот ісін жүргізуде адам құқығын қорғау", доцент, PhD докторы Нұрмағанбет Ермек Талантұлы

Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер

қаңтар 2018 – желтоқсан 2020 жж.

ҚР БҒМ

20 453,5

мың

Гонконг " International conference on the development of criminal legislation of the sco member - states»

Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері " оқу құралы»

2.   

АР05135833

"Мемлекеттің Виктимологиялық саясаты және қылмыс құрбандарын қорғау", профессор, заң ғылымдарының докторы Джансараева Рима Еренатқызы

Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер

қаңтар 2018 – желтоқсан 2020 жж.

ҚР БҒМ

23545,001 мың

Гонконг " International conference on the development of criminal legislation of the sco member - states»

Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері " оқу құралы»

3.   

AP05136012

"Жасырын тергеу әрекеттері теория мен тәжірибенің тұжырымдамалық мәселелері", профессор, заң ғылымдарының докторы Бесугурова Лязиза Шалтаевна

Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер 

қаңтар 2018 – желтоқсан 2020 жж.

ҚР БҒМ

16403,501

Гонконг " International conference on the development of criminal legislation of the sco member - states»

Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері " оқу құралы»

4.   

AP 05135917 "Қазақстан Республикасының киберқеңістігін дамытудың қажетті шарты ретінде мемлекеттік қызметтерді цифрландыруды қамтамасыз ету: саяси-құқықтық мәселелер»

заң ғылымдарының докторы, профессор

Усеинова Г. Р.

217 "ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы бойынша»

кіші бағдарлама 102 "ғылыми зерттеулерді Гранттық қаржыландыру»

Басымдық бойынша: "Мәңгілік ел" ғылыми негіздері"

Приоритет бойынша: XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер

2018-2020 жж

ҚР БҒМ

15 069,0

- Қазақстанда Мемлекеттік қызмет көрсетудің қалыптасу және даму үрдісін зерттеу;

- Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің құқықтық негіздерін, сондай-ақ құқық қолдану тәжірибесінің материалдарын талдау;

- елдің инновациялық дамуы жағдайында мемлекеттік қызметтердің қол жетімділік жүйесін анықтау және зерттеу;

- Қазақстанда әкімшілік реформа жүргізудің жалпы стратегиясының бөлігі ретінде мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру стратегиясын әзірлеу;

- - Қазақстан Республикасының киберкеңістігін дамыту жағдайында мемлекеттік қызметтерді цифрландыру ерекшелігін анықтау және зерттеу;

- жедел инновациялық даму жағдайында тұтынушылардың және қызмет көрсету сапасын жеткізушілердің бағалау мониторингі жүйесінің процесін талдау;

- Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы мемлекеттің бақылау-қадағалау қызметінің қорытынды сатысы ретінде әкімшілік және басқа да заң жауапкершілігінің түрлерін зерттеу.

5.   

Проект

«Саналы ұрпақ»

Бойынша әлеуметтік тапсырысы ДАДГСПК Алматы

2018-2020 жж

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

-

. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған қызметке ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді, студенттерді, аспиранттарды, ізденушілерді, докторанттарды, практикалық қызметкерлерді және кез келген басқа да еріктілерді қатысуға тарту;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте қолданылатын нақты технологияларды (әдістерді, құралдар мен тәсілдерді) әзірлеу;

білім беру бағдарламаларын, әдістемелік нұсқаулықтар мен ұсынымдарды әзірлеу және іске асыру;

ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін жүзеге асыру, жұмыстарды орындау және қызмет көрсету (біліктілікті арттыру курстары, мониторинг, ұсыныстар әзірлеу, кеңес беру қызметі, әлеуметтік зерттеулер және т. б.));

әлеуметтік сауалнама жүргізу;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың халықаралық-құқықтық тәжірибесін зерделеу және қорыту;

құқықтық, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, елдің қолданыстағы заңнамасына және заң жобаларына сараптама жүргізу;

ҒЗИ қызметі мәселелері бойынша қазақстандық және шетелдік серіктестермен ынтымақтастықты жүзеге асыру;

ғылыми-практикалық конференциялар мен ғылыми сипаттағы өзге де іс-шараларды ұйымдастыру;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы монографияларды, мақалаларды, ғылыми-талдау материалдарын, оқулықтарды, оқу құралдарын дайындау және оларды білім беру ұйымдарының оқу процесіне енгізу