Конференциялар мен семинарларға халықаралық гранттар

 

Конференциялар мен семинарларға халықаралық гранттар

 

п/п

Грант беруші

(грант кім берді)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы көрсетілген Орындаушының

Т. А. Ә.

Ел, қала

(ЖОО-ның, ғылыми ұйымның атауы))

Конференция, семинар атауы

Конференция, семинар өткізу күні (күні және айы).

1

2

3

4

5

6

1.

Ресейлік іргелі зерттеулер қоры Жоба № 19-011-20056

Аға оқытушысы

Асанова Саида Эргашевна

Ресей Санкт-Петербург қ.

"Ресей мемлекеттік сот төрелігі университеті" ФГБОУВПО Солтүстік-Батыс филиалы.

"Өркениеттік құқықтағы және сот өндірісіндегі бітімгерлік рәсімдер" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция»

26-27 сәуір 2019 жыл

2.

Ресейлік іргелі зерттеулер қоры Жоба № 19-011-20056

з.ғ. к., доцент Абикенов Архат Ашметович

Ресей Санкт-Петербург қ.

"Ресей мемлекеттік сот төрелігі университеті" ФГБОУВПО Солтүстік-Батыс филиалы.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "Өркениеттік құқықтағы және сот ісін жүргізудегі татуластыру рәсімдері»

26-27 сәуір 2019 жыл