Факультеттің серіктестік байланыстары

Факультеттің шетелдік ғылыми ұйымдармен және орталықтармен серіктестік байланыстары

Таяу шетел

Ұйымның, зертхананың атауы

(елі, қаласы)

Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, ынтымақтастық саласы көрсетілген шетелдік орындаушылардың Т. А. Ә.

1

2

"Обычное право" ғылыми-зерттеу зертханасы (Дағыстан, Ресей)

Басшы-Исмаилов МагомедсагидАбдулмуслимович

з. ғ. д., профессор,

Мемлекет және құқық тарихы теориясы саласындағы кафедрамен "Кавказ және Қазақстан халықтарының әдеттегі құқығы" әдеттегі құқығына бірлескен зерттеулер жүргізу"

"Қосымша білім беру орталығы" Снейл жеке білім беру мекемесі»

Директор Мацкевич Юлия Александровна,

зерттеу, білім беру, әдістемелік, баспа жобаларын жүзеге асырудағы бірлескен қызмет, инновациялық сипаттағы жаңа білім беру бағдарламалары саласындағы ынтымақтастық, оларды қолдану және практикалық қызметке енгізу мәселелері бойынша тәжірибе алмасу

Беларусь мемлекеттік университеті

С. ғ. к., доцент Шмигирилова Лариса Николаевна

Студенттер мен магистранттармен алмасу

Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Қырғыз мемлекеттік заң академиясы

З. ғ. д., профессор Рысмендиев Бақтыбек Жеңісбекұлы

Студенттер мен магистранттармен алмасу. Бірлескен ғылыми-зерттеу қызметі

Новосибирск мемлекеттік университетінің нарықтық экономиканықұ қықтық қамтамасыз ету кафедрасы (Новосибирск, Ресей Федерациясы)

Лисица Валерий Николаевич-заң ғылымдарының докторы, доцент

Оңтүстік Орал мемлекеттік зерттеу университетінің заң институты (Челябинск қаласы. Ресей Федерациясы)

Шафикова Галия Ханнановна, з.ғ. к., доцент, меңгерушісі Еңбек, әлеуметтік құқық және құқықтану кафедрасы.

Пятигорск мемлекеттік университетінің заң институты (Пятигорск қ., Ресей Федерациясы)

Тхабисимова Людмила Аслановна, з.ғ. д., профессор, директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары.

Дағыстан халық шаруашылығы мемлекеттік университеті (Махачкала, Ресей Федерациясы)

Дағыстан халық шаруашылығы мемлекеттік университеті (Махачкала, Ресей Федерациясы)

"МИТСО "Халықаралық университеті" Беларусь Кәсіподақтар Федерациясының Білім беру мекемесі (Минск, Беларусь Республикасы)

Камоцкая Ирина Алексеевна, з.ғ. к., ғылыми-зерттеу бөлімінің бастығы;

Томашевский Кирилл Леонидович, з.ғ. д., профессор, Еңбек және шаруашылық құқығы кафедрасының меңгерушісі.

Алыс шет ел

Ұйымның, зертхананың атауы

(елі, қаласы)

Ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, ынтымақтастық саласы көрсетілген шетелдік орындаушылардың Т. А. Ә.

1

2

Florida State University, Tallahassee, United States

KevinMichaelBeaver, профессор, PhD, "мемлекеттің Виктимологиялық саясаты және қылмыс құрбандарын қорғау" жобасына қатысушы АР05135833

Рига техникалықуниверситеті (Латвия Республикасы)

Айварс Вилнис Крастиньш, Э. ғ. д., профессор, кеден және Халықаралық бизнес институтының директоры, Кеден ісі саласындағы ынтымақтастық және кеденшілерді дайындауды Дүние жүзілік кеден ұйымының (ВТАО) және ЕО талаптарына сәйкес келтіру.

БОМКА –ұйымдастыруЕС

Айварс Вилнис Крастиньш, Э. ғ. д., профессор, кеден және Халықаралық бизнес институтының директоры

халықаралық стандарттарды біріздендіру, Еуропа және Азия өңірінде кеденшілер дайындау жөніндегі ынтымақтастық

AboAkademi,Finland

Рейкинен Мария, PhD докторы

PhD басшылығы, халықтың әлеуметтік осал топтарының мәртебесін құқықтық реттеу саласындағы ғылыми зерттеулер

Экономика жоғары мектебі, құқық факультеті, Мәскеу қ.

Салыгин Евгений Николаевич, з.ғ. к., профессор, құқық факультетінің деканы

София университеті. Св.Климент Охридски.

Емил Минков, з.ғ. д., профессор, меңгерушісі "Еңбек және әлеуметтік құқық" кафедрасы (Еңбек және әлеуметтік құқық).

Қолданбалы ғылымдар, технологиялар, бизнес және дизайн университетінің Шығыс институты (Висмар, Германия))

Ханс-ЙоахимШрамм - профессор, д-р;

Андреас Штайнингер - профессор, д-р.


Факультеттің республикалық ғылыми ұйымдармен және орталықтармен серіктестігі

 

п/п

Серіктестер: ғылым иұйым, ҒЗИ, ҒО, зертхана (қала)

Ғылыми ынтымақтастық саласы, бағыттары

Іске асыру мерзімі

Ғылыми-техникалық ынтымақтастық туралы шарттың болуы (№ және қол қойылған күні)

1

2

3

4

5

 1.

Ғылыми-зерттеу орталығы

"Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелерін зерттеу"»

Жетекшісі-з. ғ. д., профессор Баймаханова Д. М.

- жергілікті өзін-өзі басқарудың теориялық және конституциялық-құқықтық негіздерін зерттеу;

- жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың жаңа Тұжырымдамасы аясында мемлекеттік басқарумен арақатынасын талдау;

- жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің барлық элементтерінің кешенді дамуын шешуге жәрдемдесу;

- басқаруды орталықсыздандыру, орталықтан өңірлік билік органдарына шешім қабылдау үшін құқықтар мен қажетті ресурстарды беру мәселелерін талдау;

- орталық органдар, өңірлік және жергілікті деңгейлер арасындағы жауапкершілік пен өкілеттіктерді шектеу проблемаларын зерттеу;

- қаржы, кадрлық және басқа да мәселелерде жергілікті өзін-өзі басқарудың орталық буыны ретінде мәслихаттарды нығайту мәселелерін талдау;

- жергілікті атқарушы органдарды нығайту, ауылдық әкімдерге қосымша өкілеттіктер беру, ауылдық және ауылдық деңгейлерде басқару сапасын арттыру мәселелерін зерттеу;

- мемлекеттік шешімдер қабылдау процесіне азаматтарды тарту және оларды іске асыру, жергілікті маңызы бар мәселелерге азаматтардың қатысуын кеңейту мәселелерін талдау;

- мәслихаттардың, әкімдердің және жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің басқа да элементтерінің қазақстандық патриотизмді дамыту, Қазақстан Республикасы халқының тең жігінде тұрақты азаматтық ұстанымды қалыптастыру мақсатында азаматтық қоғамның басқа институттарымен байланыс проблемаларын талдау;

- тәжірибе алмасу мақсатында жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шетелдік серіктестермен халықаралық байланыстарын дамытуға жәрдемдесу.

2017 - 2020 гг.

 

 2.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы технологиялардың» ғылыми-зерттеу институты

Жетекшісі - з.ғ.д., профессор Усеинова К.Р.

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған қызметке ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді, студенттерді, аспиранттарды, ізденушілерді, докторанттарды, тәжірибелік қызметкерлерді және т. б. қатысуға тарту;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте қолданылатын нақты инновациялық технологияларды (әдістерді, құралдар мен тәсілдерді) әзірлеу.

- ПОҚ мен студенттердің жарияланған ғылыми гранттар мен конкурстарға қатысуын қамтамасыз ету және конкурстық құжаттарды дайындау;

- Қосымша және бюджеттен тыс қаржы қаражатын тарту;

- Іргелі ғылыми зерттеулерді дамыту;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен мәдениетті қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру;

- Ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін жүзеге асыру, жұмыстарды орындау және қызмет көрсету (біліктілікті арттыру курстары, мониторинг, ұсыныстар әзірлеу, кеңес беру қызметі, шаруашылық келісім-шарт тақырыптары Және т. б.).)

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың халықаралық-құқықтық тәжірибесін зерделеу және қорыту;

- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы технологиялар" ҒЗИ қызметі мәселелері бойынша қазақстандық және шетелдік әріптестермен ынтымақтастықты жүзеге асыру»;

- Ғылыми-практикалық конференциялар мен ғылыми сипаттағы өзге де іс-шараларды ұйымдастыру;

- Құқықтық, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, Нормативтік-құқықтық актілерге сараптама жүргізу;

- Дайындау

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы монографиялар, мақалалар, ғылыми-талдау материалдары, оқулықтар, оқу құралдары және оларды білім беру мекемелерінің оқу процесіне енгізу.

2017-2021жж.

 

3

Алматы қ. Сот сараптамасы орталығы

Ғылым

2018-2022

2018 жылғы 13 наурыздағы ынтымақтастық туралы келісім №1/17

4

Алматы облысының Нотариаттық палатасы

Нотариустардың біліктілігін арттыру

1 жыл

№3, 7 қаңтар, 2019 жылдан

5

Шымкент қ. Нотариаттық палатасы

Нотариустардың біліктілігін арттыру

1 жыл

№4, 4 наурыз, 2019 жылдан