Білім беру бағдарламалары

Механика-математика факультетінде мына мамандықтар бойынша дайындайды:

1. Бакалавриат:

5B060100

Математика

5B060300

Механика

5B070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

5B074600

Ғарыштық техника және технологиялар

2. Магистратура:

6M060100

Математика

6M060100

Математика(ҒЗИ)

6M060300 Механика

6M070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу(ҒЗИ)

6M070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

6M074600 Ғарыштық техника және технологиялар

3. Докторантура:

6D060100

Математика

6D060100

Математика(ҒЗИ)

6M060300 Механика
6M060300 Механика(ҒЗИ)

6D070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу(ҒЗИ)

6D070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

6D074600 Ғарыштық техника және технологиялар