Ғылыми және практикалық «InterPRess» студенттік үйірмесі

Қазіргі уақытта студенттер көбірек ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға, конференцияларға және шығармашылық конкурстарға қатысуға дайын. Бірақ мұндай іс-шара студенттерге ғылыми-зерттеу дағдыларын пайдалануды талап етеді, сондықтан оларды арнайы тұжырымдау керек. Осыған байланысты ЮНЕСКО кафедрасында, халықаралық журналистикадағы және қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарында InterPress ғылыми-практикалық тобы құрылды.

InterPRess тобының міндеті болашақ оқушыға осы сұрақтардың бәріне жауап табуына көмектесу.

Зерттеу тобы студенттік менеджменттің тәжірибесіне жақын. Топтың жұмысы 2011 жылдың қыркүйек айында басталды, оның қатысушылары - «Қоғаммен байланыс» мамандығының студенттері (2,3,4 курстар). Студенттер теориялық сабақтарда алған білімдерін ғылыми зерттеулер жүргізу практикасында қолдану мүмкіндігіне ие болады, содан кейін олар шеңберлік сыныптарда талқыланады.

«Интерпресс» ғылыми-практикалық студенттік үйірмесінің мақсаты - студенттерге өздерінің ғылыми және практикалық жұмыстарын дербес ғылыми-зерттеу және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге көмектесу.

Ғылыми жетекшісі: филология ғылымдарының кандидаты, доцент Арғынбаева М.Х.